Mobilisering

af medlemmer og andre støttere til valgkampen

Mobilisering er afgørende for en succesfuld valgkamp. At få flere med, engagere nye medlemmer og inaktive medlemmer, giver gejst og flere aktive i afdelingen. Også på længere sigt!

Det er vigtigt at mobilisere bredt, og ofte oplever mange afdelinger, at der i folketingsvalgkampen er mange interesserede, der melder sig for at hjælpe. Det er centralt at være klar til at tage godt imod folk og give dem noget at lave.

Det er vigtigt med mobilisering at respektere de forskelligheder, der er: Nogle er helt nye og har et lille kendskab til Enhedslisten og andre har været aktive i mange år. Nogle ønsker at være meget aktive – andre har kun kort tid et par gange i valgkampen til at give et nap med.

GUIDE TIL RUNDRINGNING I AFDELINGEN

 

Det personlige møde og den personlige samtale via rundringninger virker meget mobiliserende. Mange flere vil give en hånd med, hvis de bliver spurgt direkte frem for, hvis de får en mail. Det er lettere at give folk en fornemmelse af, hvad netop de kan bidrage med, og samtidig høre hvem de er, hvad der er vigtigt for dem og, hvad de har at byde på. Her er lidt tips til rundringninger før og under valgkampen. Det kan være en god ide at mødes i afdelingen og lave rundringningen sammen.

 

Før opkaldet:

Forbered, hvad der skal siges. Hvordan skabes der gejst? Hvorfor skal denne person blive aktiv? Og hvilke opgaver ligger lige for? Hvor kan man møde folk?

Hav noget papir klart til at notere, gerne med nogle faste lister over, hvilke information du skal have inden samtalen er slut. Her er et bud på en liste, som I kan bruge til at holde overblik over jeres rundringninger. Husk at I har ansvar for at overholde gdpr-reglerne. I skal derfor have jeres optegnelser et sikkert sted, og de skal slettes, når de ikke længere er relevante.

Undersøg eventuelt persons biografi: Alder, uddannelse, beskæftigelse, geografi– indtænk det gerne i, hvordan og hvornår opkaldet foretages.

 

Under opkaldet:

Indledende bemærkninger: Høflig introduktion: Hvem er du? Hvorfor ringer du? For eksempel: ” Hej [navn], jeg hedder [navn]. Jeg håber ikke, at jeg forstyrrer. Jeg ringer fra Enhedslisten XX, fordi vi frem mod den kommende valgkamp har besluttet at ringe til alle medlemmer for at fortælle om, hvordan man kan være med til at hjælpe Enhedslisten til at få et godt valg. Det bliver et meget afgørende valg – og vi er jo et lille parti med begrænsede midler – og derfor er selv den mindste indsats eller støtte til stor gavn ”.

Spørg ind: Det er vigtigt at komme til at snakke politik, samt at få lidt at vide om, hvad folk går særligt meget op i. Eks.: ” Hvad tænker du er den vigtigste mærkesag under dette valg .” eller ” Hvorfor er du medlem af Enhedslisten? ” Giv plads til at vedkommende kan snakke og fortælle lidt om sig selv og sine politiske interesser. Spørg ind, så samtalen kommer i gang.
Spørg ind til, om vedkommende vil være aktiv i valgkamp: Det er vigtigt hurtigt at få vedkommende til at svare på om de vil hjælpe til.

For eksempel: ” Har du lyst til at give en hånd med i valgkampen?”
Giv plads til at man kan svare be- eller afkræftende – nogle vil straks give dig et indtryk af, om de har meget eller lidt tid, forsøg at bruge det.

Husk at fortælle folk, at de selvfølgelig får en mail når valget er udskrevet. Og at afdelingen holder mobiliseringsmøde første/anden dag i afdelingens lokaler. Husk at fortælle dem, at de selvfølgelig også kan blive aktive inden valget: Afdelingsmøder hver tirsdag i ulige uger, valgkampsforberedelse, Facebook mm.

 

Møde med spidskandidaten eller et andet event

Har I et event snart, der sætter fokus på valgkampen, fx oplæg ved spidskandidaten eller lignende så inviter hertil.
For eksempel: ” Så skal jeg høre, om du kunne være interesseret i at komme forbi på mandag. Her kommer XX og fortæller om den politiske situation, muligheder for valg og Enhedslistens politiske mærkesager ved næste valg. Det er kl. XX i lokalerne XX. Det vil være fedt, hvis du kommer. ”

 

Afslutning

Høflig afrunding: Undskyld forstyrrelsen. Spørg om der er nogle spørgsmål.
For eksempel: ” Jeg håber ikke, jeg har taget for meget af din tid. I så fald må du undskylde forstyrrelsen. Har du nogen spørgsmål til det, vi har snakket om? Okay, men så må du i hvert fald have en fortsat god dag. Farvel ”
OBS! Det er meget vigtigt at medlemmet ikke føler sig som et ‘dårligt’ medlem hvis personen ikke har mulighed for at give mere tid. Husk at sige, at deres medlemskab har stor betydning og vi er så glade for dem som medlemmer, så de ikke efterlades med følelse af ‘ikke at gøre nok’.

 

 

Der er mere inspiration at hente ift organisering i Håndbog i organisering. Den findes her

Mere inspiration…

Mobilisering af medlemmer og andre støtter til valgkampen
Det er vigtigt at mobilisere bredt, og ofte oplever mange afdelinger, at der i folketingsvalgkampen er...
Læs mere
Materialer og merchandise til valgkampen
Materialer er en af vores primære kontaktflader med vælgerne. Ved at hænge plakater op, husstandsomdele...
Læs mere
Planlægning: Lokal 21-dagesplan for valgkampen
Før valget er der en række opgaver og ansvarsområder, der skal være på plads. I dette afsnit kan du finde...
Læs mere
Valgkampsorganisering: Aktivister og afdelinger
Det er afdelingsbestyrelser, der sammen med interesserede aktivister står for at planlægge og koordinere...
Læs mere
Brug medierne lokalt i valgkampen
Derfor er det at bruge medierne en vigtig mulighed, og hvis man griber arbejdet rigtigt an, så er det...
Læs mere
Håndbog til at få flere med
Forrige Næste + – Klik her for at downloade håndbogen som pdf: Håndbog til at få flere med
Læs mere
Mobilisering til politiske aktiviteter
Her er nogle bud på nogle konkrete overvejelser, som I kan gøre jer i forbindelse med jeres mobilisering.
Læs mere