Planlægning

Lokal 21-dagesplan for afdelingen

Før valget er der en række opgaver og ansvarsområder, der skal være på plads. I dette afsnit kan du finde inspiration til ting, der skal forberedes, samt et udkast til, hvordan en 21-dagesplan kan se ud.

Før valget er der en række opgaver og ansvarsområder, der skal være på plads. I dette afsnit kan du finde inspiration til ting, der skal forberedes, samt et udkast til, hvordan en tre ugers plan kan se ud. Det er klart, at planen skal tilpasses afdelingen, så den matcher størrelse, medlemmer, aktive, dækningsområde m.v.

Det vigtigste lige nu er at komme i gang med arbejdet og så have ambitioner og
målsætninger, der stemmer overens med ønsker, behov og muligheder i afdelingen.

FORBEREDELSE: OPGAVER OG ANSVARSOMRÅDER

Inden valget er der en række opgaver, der skal løses:

 1. Lokale prioriteringer og målsætninger for valgkampen skal besluttes. Mål kan eksempelvis være: Antal nye medlemmer, antal husstande vi ønsker at omdele til (fx 50 % eller 100 % af lokalområdet), antal events vi skal lave, antal aktive medlemmer i valgkampen m.m.

 2. 3 ugers plan for valgkampen.

 3. Mobilisering: Plan for mobilisering og mobiliseringsansvarlige (rundringninger, mail information, infomøde, infopunkt etc.).

 4. Budget for valgkampen.

 5. Materialer: Plan for distribution og materialer.

 6. Plakater: Plan for ophæng og nedtagning. Opklistring på masonit hvis afdelingen stadig bruger dette.

 7. Samarbejde med andre afdelinger i storkredsen, samt lokale RGU og SUF afdelinger.

For at få løst ovenstående opgaver er her et forslag til en plan for at komme igennem opgaver og finde ansvarspersoner.

Hent skemaet i word: Forberedelse til valgkamp i afdelingen

Lokal 21 dages valgkampsplan

Den lokale 21 dages plan indeholder aktiviteter, uddelinger, events og alt andet, som sker under valgkampen, inklusiv ansvarlige.

Det er en rigtig god idé at lave sådan en plan allerede nu, så afdelingen sammen kan forberede sig på de mange opgaver, uddelegere ansvar m.m. Efterfølgende er det vigtigt løbende at vende planen for at sikre, at den er opdateret og man når arbejdsopgaverne. Afdelingskontaktperson er som udgangspunkt ansvarlig for at planen påbegyndes i afdelingen.

Dette er en grov skitse, som kan fungere som oplæg til afdelingens egen plan. Planen starter med, at valget udskrives en tirsdag – ved valgudskrivelse skal dette måske revideres. Weekender er markeret med grå. Planen skal selvsagt tilpasses afdelingen.

Klik herunder for at hente skabelon og forslag til 21-dagesplan i word og pdf

Word: 21dagsplan afdelinger

Pdf: 21dagsplan afdelinger

 

BEGIVENHEDER, DER KAN SÆTTES IND I PLANEN

 • Hvornår skal materialerne være i afdelingen? (Startflyer, valgfolder til hustandsomdeling)

 • Rundringning (hvis I ikke har gjort det før valget blev udskrives)

 • Store tv-debatter – skal I se dem på storskærm? Eller skal I hver især invitere vennerne over

 • Midtvejsfest: skab gejst undervejs i valgkampen med en fælles spisning, fest, sangaften eller lignende.

 • Husstandsomdeling: Alle huse/veje i jeres lokalområde? Eller strategisk de steder med flest mulige vælgere?

 • Strategisk uddeling til sociale boligkvarterer, kollegier m.v.

 • Plakatopsætning

 • Materialeuddeling på gaden, i storcentre, til lokale arrangementer

 • Aktioner og events som sætter fokus på lokale og nationale mærkesager, som evt. kan mobilisere lokal/regionale medier

 • Annoncer i lokalaviser

 • Læserbreve i lokalaviser

Mere inspiration…

Mobilisering af medlemmer og andre støtter til valgkampen
Det er vigtigt at mobilisere bredt, og ofte oplever mange afdelinger, at der i folketingsvalgkampen er...
Læs mere
Materialer og merchandise til valgkampen
Materialer er en af vores primære kontaktflader med vælgerne. Ved at hænge plakater op, husstandsomdele...
Læs mere
Planlægning: Lokal 21-dagesplan for valgkampen
Før valget er der en række opgaver og ansvarsområder, der skal være på plads. I dette afsnit kan du finde...
Læs mere
Valgkampsorganisering: Aktivister og afdelinger
Det er afdelingsbestyrelser, der sammen med interesserede aktivister står for at planlægge og koordinere...
Læs mere
Brug medierne lokalt i valgkampen
Derfor er det at bruge medierne en vigtig mulighed, og hvis man griber arbejdet rigtigt an, så er det...
Læs mere
Håndbog til at få flere med
Forrige Næste + – Klik her for at downloade håndbogen som pdf: Håndbog til at få flere med
Læs mere
Mobilisering til politiske aktiviteter
Her er nogle bud på nogle konkrete overvejelser, som I kan gøre jer i forbindelse med jeres mobilisering.
Læs mere