Årsmøde 2021

Årsmøde 2021 – vigtige datoer

Enhedslistens årsmøde finder næste gang sted d. 22-24. maj 2021. Hovedbestyrelsen har besluttet at Årsmødet 2021 bliver digitalt. 

Hvordan det præcis kommer til at foregå vil medlemmer og afdelinger få meget mere information om. 

Nedenstående datoer ligger dog fast, så bid venligst mærke i dem.

 • 12. februar: Hæfte med ovenstående forslag ligger klar på hjemmesiden. Udsendes også til alle medlemmer som indstik til Rød+Grøn inden udgangen af februar.
 • 5. marts: Deadline for opstilling til urafstemning om at blive spidskandidat til folketingsvalget kl. 12.00
 • 11. marts: Deadline for opstilling til Hovedbestyrelsen, Vedtægtsnævn, Rød Fond, Intern Revisor kl. 12.00
 • 15. marts – 11. april: Afdelingerne vælger delegerede og suppleanter til årsmødet
 • 22. marts – 7. april kl. 12.00 : Urafstemning om spidskandidater til folketingsvalget
 • 7. april: Frist for alle ændringsforslag (inkl. ændringsforslag til ændringsforslag) kl. 12.00 Forslag sendes til: [email protected]
 • 7. april: Deadline for udvalg og netværks beretninger. Sendes til: [email protected]dk
 • 7. april: NY DEADLINE!! for opstilling til Rød Fonds bestyrelse og Intern Revisor.
 • 12. april: Frist for indmelding af delegerede og suppleanter til årsmødet kl. 12.00
 • 16. april: Det store årsmødehæfte (inkl. alle forslag, ændringsforslag, opstillinger m.m.) udsendes til delegerede og suppleanter
 • 6. maj: Deadline for ændringsforslag til dagsorden, forretningsorden, budget kl. 12.00 Forslag sendes til: [email protected]


 • 23. maj kl. 21: frist for opstilling til Ligebehandlingsnævn
  På årsmødet vil en vedtagelse af forslag 3.1 medføre et nyt nævn i Enhedslisten. Nemlig et Ligebehandlingsnævn. 
  For at være på forkant har FU besluttet, at vi laver et opstillingsskema nu. Hvis forslaget vedtages vil valget blive foretaget mandag d. 24. maj
  under valghandlingen. Opstillingsskemaet er allerede på hjemmesiden, og der er deadline for opstilling søndag d. 23. maj kl. 21.00 (søndag på årsmødet).
  Hvis man ønsker at stille op til Ligebehandlingsnævnet, kan man udfylde skemaet her: https://forms.gle/5JFDctXkMaoyiPqi9