Årsmødet 2021

Årsmøde 2021 – vigtige datoer

Enhedslistens årsmøde finder næste gang sted d. 22-24. maj 2021. Hovedbestyrelsen har besluttet at Årsmødet 2021 bliver digitalt. 

Hvordan det præcis kommer til at foregå vil medlemmer og afdelinger få meget mere information om. 


Nedenstående datoer ligger dog fast, så bid venligst mærke i dem.

  • 15. marts – 11. april: Afdelingerne vælger delegerede og suppleanter til årsmødet

  • 15 – 7. april: Urafstemning om spidskandidater til folketingsvalget

  • 7. april: Frist for alle ændringsforslag (inkl. ændringsforslag til ændringsforslag) kl. 12.00 Forslag sendes til: [email protected]

  • 12. april: Frist for indmelding af delegerede og suppleanter til årsmødet kl. 12.00

  • 16. april: Det store årsmødehæfte (inkl. alle forslag, ændringsforslag, opstillinger m.m.) udsendes til delegerede og suppleanter

  • 6. maj: Deadline for ændringsforslag til dagsorden, forretningsorden, budget kl. 12.00 Forslag sendes til: [email protected]

  • 22 – 24. maj: Enhedslistens Årsmøde 2021