Faglige netværk

Her er en liste over faglige netværk i Enhedslisten:

Århus Nord netværket

Århus Syd netværket

Århus Vest netværket

Enhedslistens faglige netværk for 3F'ere

Enhedslistens faglige netværk for Advokater / Jurister

Enhedslistens faglige netværk for arkitekter

Enhedslistens faglige netværk for bibliotekarer

Enhedslistens faglige netværk for Byggefagene

Enhedslistens faglige netværk for DJØF'ere, advokater og jurister

Enhedslistens faglige netværk for folkeskolelærere

Enhedslistens faglige netværk for gymnasiumansatte

Enhedslistens faglige netværk for HK'ere

Enhedslistens faglige netværk for industri og metal

Enhedslistens faglige netværk for Industrifagene

Enhedslistens faglige netværk for ingeniører

Enhedslistens faglige netværk for jernbaneansatte

Enhedslistens faglige netværk for journalister

Enhedslistens faglige netværk for kriminalforsorgen

Enhedslistens faglige netværk for Læger

Enhedslistens faglige netværk for PROSA medlemmer

Enhedslistens faglige netværk for psykologer

Enhedslistens faglige netværk for pædagoger & pædagogisk personale

Enhedslistens faglige netværk for skabende og udøvende kunstnere

Enhedslistens faglige netværk for Socialrådgivere

Enhedslistens faglige netværk for sygeplejersker

Enhedslistens faglige netværk for sygeplejersker og de øvrige sundhedsfag

Enhedslistens faglige netværk for Uddannelsesforbundet

Enhedslistens studenternetværk (for videregående uddannelser)

Studerende i Enhedslisten

XXX Enhedslistens faglige netværk for arkitekter