Kontakt

Enhedslistens Kvinde+ netværk
Enhedslistens Kvinde+netværk - kommissorium

Kvinde+netværket er et selvorganiseret aktivistisk netværk for alle kvinde+medlemmer af Enhedslisten i hele landet. Betegnelsen kvinde+ inkluderer alle slags kvinder, herunder både cis- og transkvinder og alle kønsminoriteter, herunder f.eks. interkønnede, nonbinære, personer med flydende kønsidentitet og alle slags transpersoner. Netværket arbejder for at implementere en feministisk praksis i Enhedslisten og i verden.

Grundlag:
Netværket er socialistisk og dets politiske grundlag er Enhedslistens vedtagne politik for feminisme. Dets fundament er derfor Enhedslistens feminismeprogram, Feminisme er kampen for Frigørelse.

Det arbejder netværket med:
Netværket kan arbejde med alle politikområder, feminismeprogrammet definerer som feminisme.
Netværket arbejder med styrkelse af Enhedslistens kvinde+medlemmer gennem skoling, aktivisme, politikudvikling og debat. Det fungerer desuden som frirum for kvinde+’ere og arbejder for en kultur i Enhedslisten, der sikrer endnu flere aktive kvinde+’ere på alle niveauer i partiet.
Netværkets ambition er at fastholde allerede vundne feministiske fremskridt og at vinde nye sejre i Enhedslisten og i samfundet generelt.

Sådan er netværket opbygget:
Netværket organiseres i lokal- og emnegrupper og defineres dermed primært af medlemmernes ønsker til aktivitet. Netværket har desuden en tværgående koordinationsgruppe og kan holde eksterne og interne arrangementer efter behov – samlet
eller på initiativ af en emne- eller lokalgruppe.
Emne- og lokalgrupper kan fungere over kortere eller længere perioder. Emne- og lokalgrupper vælger en tovholder, som er i kontakt med den tværgående koordinationsgruppe. Emne- og lokalgrupperne laver en kort skriftlig beretning til det årlige
kvinde+seminar, som afholdes i 1. halvår. På dette seminar vælges den tværgående koordinationsgruppe, der ud over at holde kontakt til emne- og lokalgrupper har til formål at:

- have ansvaret for det årlige seminar
- arbejde med evt. vedtagelser og arrangementer, der ikke umiddelbart tildeles en emnegruppe.
- koordinere arrangementer
- sikre mulighed for intern kommunikation
- fungere som kontakt til øvrige dele af Enhedslisten

Kvinde+løftet:
I forbindelse med Enhedslistens årsmøde sætter netværket gennem “kvinde+løftet” spot på en person eller gruppe, der gennem deres virke har været med til at fremme en eller flere af ovennævnte ambitioner. Dette gøres for at løfte og anerkende kvinde+’ere, synliggøre deres arbejde og give inspiration til den feministiske revolution.Kontaktperson
Tina Vejby
Tlf: 41584038
E-mail: [email protected]