Årsmøder

Årsmødet 2019

no comments

 

Årsmødet 2019 er blevet udskudt!

Denne side vil blive opdateret, når vi ved mere

På programmet er bl.a. et nyt delprogram om globalisering

 

Den tidligere deadlineliste. Der vil komme en ny

Deadline for hovedforslag, ændringsforslag til vedtægter samt opstilling til urafstemning om folketingskandidater er d. 22. februar 2019 kl 12

Forslag sendes til landskontor@enhedslisten.dk 

Møder i afdelingerne med valg af delegerede: 18. marts – 11. april 2019

12. april kl 12: Deadline for tilmelding af delegerede

Deadline for ændringsforslag til hovedforslag og opstilling til hovedbestyrelsen, vedtægtsnævn, interne revisorer og Rød Fonds bestyrelse er d. 26. april 2019 kl 12

Deadline for ændringsforslag til dagsorden og forretningsorden samt endelig deadline for opstilling til HB 28. maj kl 12

Alle forslag skal sendes til landskontor@enhedslisten.dk