Budget for 2019

Nederst på denne side finder du budgettet for 2019 i pdf.

Herunder er forklaringen på budgettet.

 

Indledning

2019 er et valgår, i dette forslag er der taget udgangspunkt i, at både folketingsvalg og EU-parlamentsvalg foregår i 2019. Vores partistøtte fortsætter uændret året ud, ligegyldigt hvornår folketingsvalget falder. Skulle folketingsvalget falde i 2018, vil vi skulle lave et nyt budget ud fra resultaterne af valget.

Normalt ville der være fremskrivning til det følgende år (2020), men da vores økonomiske situation vil være anderledes efter valget, giver det ikke mening at foretage denne fremskrivning nu. Et EP-medlem vil f.eks. give flere midler til EU-arbejdet herhjemme, og 1 procentpoints fremgang ved folketingsvalget vil give godt 1,2 mio. kr. mere i statsstøtte og partiskat.

Forudsætningen for budgettet er ca. 1,5% stigning i udgifterne ift. budget 2018, bortset fra huslejen, som stiger 2% og lønningerne, som dels stiger med Metals lønstatistik og dels en højere fritvalgsprocent.

Et mere detaljeret budget med uddybende noter kan fås ved henvendelse til den økonomiansvarlige Merete Pedersen, [email protected].

 

Generelt

Budgettet balancerer nogenlunde mellem indtægter og udgifter, hvilket betyder, at vi med udgangen af 2019 står med et akkumuleret overskud på 2 mio. kr. foruden vores vikarfond, hensatte feriepenge og anlægsaktiver samt Rød Fond. Det vil sige, at vi fortsat har en robust økonomi og f.eks. hurtigt kunne være økonomisk klar til et evt. lynvalg.

 

Indtægter

Medlemstallet forventes at være det samme som ved udgangen af 2017. Men det er jo blot et gæt. Der er forhåbentlig sat gang i en effektiv medlemshvervning og fastholdelse inden. Beløb til indsamlinger er taget fra de to valgbudgetter.

 

Udgifter

Politisk system: Ingen nævneværdige ændringer.

Løn og personaleudgifter: Den nye overenskomst for medarbejderne i Enhedslisten implementeres fuldt i 2019 med en fritvalgsprocent på 4 %. Det gælder også tilskuddet til de regionale ansættelser. Disse var ikke med i den oprindelige fremskrivning. Derudover er der ikke foretaget ændringer i ressourcerne. Tilskuddet til regionernes ansættelser fortsætter i 2019 uændret med 15 t/ugen til hver region, som  HB besluttede ifm. budgetrevisionen af 2018. FU har desuden besluttet at starte en diskussion af anvendelsen af det samlede lønbudget i 2019.

Administration i øvrigt: Ud over større portoudgifter pga. portostigning og valg samt større gebyrer er der kun småændringer under denne post.

Intern kommunikation: Forudsætningen er her igen 11. numre af Rød+Grøn. Der udestår diskussion om et nyt netmedie, og der er derfor ikke afsat særlige midler hertil, hvorfor udgifterne forventes taget fra Rød+Grøn.

Træf og kurser: Samme niveau som i 2018.

Kampagner, indsatser m.v.: Her ligger folketingsvalgkampen. Samlet set er der fra 2017-2019 afsat 5 mio. kr. til valgkampen inkl. valgkampsmedarbejder.

Budgettet er udvidet med pilotprojekt og skolevalg.

Andre aktiviteter: Her ligger EU-arbejdet og europaparlamentsvalget. Der er samlet set afsat 2.375.000 kr. til EP-valgkampen i 2018-2019, inkl. valgkampsmedarbejder.

Andet: Ren fremskrivning

Hensættelser: Der hensættes ikke til kommende valg i et valgår.

Der er afsat 20.000 til ekstra donation til Rød Fond, idet der i 2018 kun hensættes 250.000 kr. til fonden.

 

Bilag Størrelse
PDF iconBudget 2019 48.39 KB