Årsmøder

Årsmødet 2017

no comments

Enhedslistens årsmøde 2017 bliver afholdt d. 12. -14. maj i Korsgadehallen på Nørrebro i København.

De delegerede vælges af Enhedslistens lokalafdelinger, så kontakt din afdeling, hvis du gerne vil med

 

Opstillinger
 

Som medlem kan du opstille til en række poster. Du skal taste din opstilling ind via linket ud for den/de poster, du vil opstille til. For alle opstillinger gælder:

Længde: Højst 1500 tegn inkl. mellemrum
Billede: Du skal sende et portrætbillede til landskontoret@enhedslisten.dk med angivelse af dit navn
Offentliggørelse: Opstillinger inkl. navn og emailadresse bliver optrykt i årsmødehæfterne, som bliver offentliggjort på hjemmesiden

Den vejledende urafstemning om spidskandidater til Folketinget: Deadline er overskredet og formularen er lukket. Har du spørgsmål, så kontakt landskontoret@enhedslisten.dk

Hovedbestyrelsen: Deadline er overskredet, og formularen er lukket.

Rød Fonds bestyrelse: Udfyld denne formular.

Vedtægtsnævnet: Deadline er overskredet, og formularen er lukket

Kritiske revisorer: Udfyld denne formular.

 

 

Tidsplan
 

24. januar kl. 12: Opstilling til urafstemning om folketingskandidater

27. januar kl. 12: Deadline for hovedforslag, indkomne forslag og ændringsforslag til vedtægterne

24. marts kl. 12: Deadline for ændringsforslag til hovedforslag og indkomne forslag, og foreløbig deadline for opstillinger til Rød Fond, vedtægtsnævn og intern revisor og hovedbestyrelse (hvis man vil med i hæfte 2).
Deadline for beretninger fra udvalg og netværk.
Ændringsforslag og beretninger sendes til landskontoret@enhedslisten.dk

27. marts – 4. april: Elektronisk vejledende urafstemning om folketingskandidater

6. april kl. 12: Deadline for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasuppleanter til årsmødet. Tilmelding foregår i webkartoteket.

28. april kl. 12: Endelig deadline for opstilling til Rød Fond, vedtægtsnævn og interne revisorer og hovedbestyrelse samt ÆF til dagsorden og forretningsorden
Ændringsforslag sendes til landskontoret@enhedslisten.dk

13. maj kl 9.00: Endelig deadline for opstilling til Rød Fond og interne revisorer