Dagsorden for årsmødet 2017

Dette er hovedbestyrelsens første forslag til dagsorden. Der vil i årsmødehæfte 2 foreligge et endeligt, revideret forslag til dagsorden.

 

Fredag 12. maj 2017

 

12.00-14.00 Indskrivning

13:00-13:45 Talerstolskursus – Samtidigt møde i kandidatudvalget

14.00-15.00 Velkomst og konstituering

15.00-15.45 Den politiske situation: Hovedbestyrelsens og folketingsgruppens beretning

15:45-16:00 Hilsningstale

16.00-17.00 Pause og møde i storkredsene

17.00-18.30 Gruppearbejde om beretningen

18.30-19.30 Middag

19.30-21.00 Plenumdiskussion og afstemning om beretning

21:00-21:30 Møde i kandidatudvalget

21.00- Lille øl og/eller mulighed for at møde de internationale gæster

 

Lørdag 13. maj

 

09.00-09.20 Inspirationstaler om feminisme

09:20-09:40 Præsentation af hovedforslag til feministisk program

09.40-09.50 Præsentation af kandidatudvalgets kandidatliste

09:50-11:20 Plenumdebat

11.20-11.30 Inspirationsoplæg om feminisme

11.30-12.30 Frokost

12.30-12:45 Hilsningstale

12.45-14.45 Fortsat debat og til slut afstemning

14.45-15.15 Fortsat debat

15.15-15.30 Pause

16.00-16.15 Pause

15.30-17.30 Kommunalvalgkamp

17.30-17.45 Hilsningstale

17.45-18.15 Uddeling af Græsrodsprisen

18.15-18.45 Valg til hovedbestyrelsen, Rød Fond, vedtægtsnævn og kritiske revisorer

19.00- Festmiddag, musik og fest

 

Søndag 14. maj

 

09.00-10.00 Vedtagelse af kandidatliste: Fremlæggelse af evt. alternative kandidatlister, debat og afstemning

10.00-11.30 Arbejdsplan og indkomne forslag

11.30-12.00 Frokost – sandwich

12.00-13.00 Vedtægter

13.00-14.00 Regnskab og budget

14.00-14.30 Afslutning