Årsmøde 2023

Årsmødet 2023 afholdes i Pinsen den 27. – 29. maj

 
Deadlines for årsmødet 2023

 

 • 7. marts kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om spidskandidater til folketinget og Europaparlamentet

 • 18. marts kl. 12.00: Frist for hovedforslag, indkomne forslag og vedtægtsændringsforslag

 • 15. marts – 12. april: Periode med delegeretvalg i afdelingerne

 • 12. april kl. 12: Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter, ekstrasuppleanter og digitale deltagere

 • 21. marts – 4. april: Elektronisk vejledende urafstemning for Enhedslistens medlemmer om spidskandidater til Folketinget og Europaparlamentet

 • 31. marts: Frist for udsending af Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden

 • 17. april kl. 12.00:
  Frist for opstilling til Hovedbestyrelsen
  Frist for opstilling til Rød Fond
  Frist for opstilling til Vedtægtsnævnet
  Frist for opstilling til interne revisorer
  Frist for opstilling til Ligebehandlingskomitéen
  Frist for beretninger fra udvalg og netværk

 • 24. april kl. 12.00:
  Frist for ændringsforslag til hovedforslag
  Frist for ændringsforslag til indkomne forslag
  Frist for aktuelle politiske udtalelser

 • 19. maj kl. 12.00:
  Frist for ændringsforslag til dagsorden og forretningsorden
  Frist for kandidatudvalgenes forslag til kandidatlister (spidskandidater til Folketinget samt Europaparlamentet)

 • 27. maj 2023 kl. 14.00: Frist for at opretholde ændringsforslag, som er ind- eller omarbejdede af hovedbestyrelsen

 • 27. maj 2023 kl. 21.00: Frist for alternative forslag til kandidatlister (spidskandidater til Folketinget samt Europaparlamentet)

 • 27. – 29. maj: Årsmøde 2023