Årsmødehæfter 2023

Årsmødehæfterne udgøres af de forslag, som skal behandles på årsmødet til maj. Hovedbestyrelsen har besluttet, at årsmødehæfterne ikke længere trykkes og udsendes med posten. I stedet vil årsmødehæfterne udelukkende forefindes i digital form. Årsmødehæfterne sendes med e-mail til alle medlemmer og vil desuden kunne findes her på hjemmesiden for Årsmødet 2023.

Årsmødehæfte 3

I år har vi valgt at sætte årsmødehæfterne op således, at det nyeste hæfte indeholder den samme information som det forrige hæfte samt ny, relevant information. Således har hæfte 3 samme indhold som hæfte 1 og 2 samt de ændringsforslag og opstillinger, som der har været frist for, siden udsendelsen af de foregående hæfter. Det betyder også, at årsmødehæfte 3 indeholder alle forslag, ændringsforslag og opstillinger, som skal behandles på årsmødet.

Hvis du har planer om at printe årsmødehæftet, vil vi derfor anbefale dig at printe dette hæfte: Årsmødehæfte 3. Ved en fejl er ikke alle informationer kommer med Årsmødehæfte tre, de findes i dette tillæg. Hæfte3_tillæg

I forslaget til Enhedslistens arbejdsplan 2023-2025 refereres der til den evaluering, som blev lavet af valgkampen i 2022. Evaluringsrapporten kan findes her.

ANDET MATERIALE

Hvert år aflægger Enhedslistens udvalg og netværk skriftlig beretning til årsmødet. Beretningerne er samlet i ét dokument og kan findes herunder:

BERETNINGER

REGNSKAB RØD FOND 2022

Enhedslistens folketingsekretariat økonomi

EP-gruppens økonomi

6.2.1 Alternativ spidskandidatliste til folketingsvalget

Årsmødehæfte 3 (komprimeret udgave)

Tillæg hæfte tre, forslag 4.0.1