Pressemeddelelser, hvorfor og hvordan

Pressemeddelelser gør det lettere for lokalpressen at bringe jeres nyheder og begivenheder – En artikel er langt bedre reklame end en annonce og så er den tilmed gratis. Mange lokalaviser har kun få ansatte. Derfor er det svært for dem at dække alle historier, så tricket er at gøre det så nemt for dem som muligt. Læs her, hvordan du gør det.

Pressemeddelelser vedr. begivenheder og aktioner

Før begivenheden/aktionen

Hvis man laver aktioner med det formål at få presseomtale er det smart at fortælle pressen, at man laver aktionen. Dette gøres nemmest ved en pressemeddelelse, der sendes ud i god tid inden aktionen (mellem 3 og 1 dag før) til de lokale aviser og tv/radiostationer. Indholdet skal som minimum indeholde:

  • Hvad er det, I vil lave, og hvad er budskabet.
  • Hvad er jeres politiske analyse (hvorfor har I et givent budskab – det er en god ide at lave det som om folk udtaler sig.)
  • Hvem I er
  • Hvordan man kan kontakte jer og få mere at vide. (vælg en kontaktperson)

Formålet med en pressemeddelelse før en aktion er, at pressen kan dukke op og selv lave en rapportage, interview eller lignende. Derfor skal man tænke disse pressemeddelelser som en slags invitationer og appetitvækker.

Her er et eksempel på en pressemeddelelse før en begivenhed:

Efter begivenheden/aktionen

Hvis pressen ikke har prioriteret at dække jeres begivenhed/aktion, kan man efter aktionen (gerne allerede samme dag) skrive en pressemeddelelse, som minder om den artikel, man kunne forestille sig, at pressen ville bringe (selvfølgelig i den gode pressevinkel). I skal være forberedte på, at journalisterne selv skriver om i den pressemeddelelse, I sender og husk at skrive kontaktoplysninger på, så de nemt kan få fat i jer, hvis der er behov for opklarende spørgsmål. Det er også en god idé at vedhæfte nogle billeder. Det er vigtigt, at I har rettighederne til billederne og skriver fotografens navn på.

Pressemeddelelser vedr. politik og parlamentarisk arbejde

Det er en god idé at skrive pressemeddelelser, når der tages beslutninger i det politiske arbejde – både hvis man er en del af et forlig eller står uden for. Disse typer pressemeddelelser ser anderledes ud en ovenstående. Her er det vigtigt at få argumenterne frem. Det er stadig vigtigt at tænke opbygningen som en artikel. Dvs. start med det vigtigste og de mest overordnede vendinger og gå i detaljen, hvis det giver mening sidst. Tænk på, at dette mere handler om informationsgivning til pressen. Skriv gerne et par citater fra jeres folkevalgte, som lokalpressen kan bruge, hvis det er nødvendigt. I kan vælge at lægge pressemeddelelsen op på jeres hjemmeside og dele den fra jeres facebookside også.

Her er et eksempel på en pressemeddelelse om politik.

Pressemeddelelse: Enhedslisten stemmer for lokalplanen for Spritgrunden
  • Enhedslisten var blandt de første partier i Aalborg Byråd, der tilsluttede sig planerne om et stort kunstværk m.v.. på Spritgrunden. Vi har derfor i den seneste uge været i tæt dialog med rådmand Hans Henrik Henriksen for at få de nødvendige forbedringer igennem i lokalplanen, så vi kunne stemme for den ved 2. behandlingen i byrådet. Det er nu lykkedes, udtaler Per Clausen, gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd.
  • Udover at planerne om et parkeringshus på Fjordmarken er blevet droppet, har vi sikret, at højhusene bliver lavere, at planerne om at bygge ud over kaj-kanten forsøges udformet, så udsigten langs kajkanten bevares, at der indføres bopælspligt, at der indtænkes muligheder for at etablere seniorbofællesskaber for ældre borgere i Vestbyen, der gerne vil blive boende i kvarteret og at der udarbejdes en helhedsplan for udviklingen i Vestbyen med udgangspunkt i en høring af beboerne, og at de kommunale grunde, der skal sælges i forbindelse med projektet kommer udbud, fortsætter Per Clausen.
  • Vi har ikke fået opfyldt alle vores ønsker, men har fået de nødvendige indrømmelser, så vi kan stemme for lokalplanen. Hermed har vi også været med til at sikre, at der er blevet taget større hensyn høringssvarene og de ønsker, der er blevet rejst af beboerne i Vestbyen, end det oprindelig var planen  og det er vi selvfølgelig glade for at have medvirket til, slutter Per Clausen.

Yderligere kommentarer:

Per Clausen
Tlf.: 3167-5008