Hold velkomstmøde for nye medlemmer

Det er vigtigt, at nye medlemmer bliver taget godt imod på lokalt plan og at de får lyst til at blive aktive. Et vigtigt redskab i denne sammenhæng er afholdelse af intromøder.

Denne guide kan virke som inspiration for afdelingen og regionen til afholdelsen af et succesfuldt introduktionsmøde. Mange større afdelinger holder intromøder som en del af afdelingsarbejdet, mens det mange andre steder kan give god mening, at man går flere afdelinger sammen og afholder fælles intro-møde, evt. på regionsplan. Det, der er vigtigt er, at alle nye medlemmer tilbydes intro-møde, og helst ikke for længe efter indmeldelsen.

Forberedelse

Målet med et intromøde er at få fat i så mange nye og inaktive medlemmer som muligt, og fastholde dem i afdelingen efterfølgende. For at lykkes med dette er det vigtigt at arrangørerne hiver fat i de nye medlemmer så tidligt som muligt. Ud over en velkomstmail er det vigtigt at ringe de nye medlemmer op, og invitere dem til et kommende intromøde. Denne rundringning er ikke kun til for at rekruttere medlemmer til intromødet, men bidrager også til at give en positiv oplevelse og tilknytning – også for dem der ikke kunne komme til intromødet. Byd folk velkommen og husk at stikke en finger i jorden og lyt til, hvad der bliver sagt i den anden ende.

Hvis medlemmet ikke er afvisende, er det en god idé at spørge ind til, hvilke aktiviteter vedkommende har lyst til at være med til, og have konkrete aktiviteter parat som man kan tilbyde dem at deltage i, udover intromødet. Det er en god idé at have et program til intromødet klar i god tid, som man kan sende til de interesserede således, at de ved, hvad de kan forvente sig af mødet. Laver man ikke sit forarbejde godt nok kan intromødet hurtigt få den modsatte effekt af hvad der var tilsigtet. Et uforberedt møde uden foregående ringerunde giver ikke samme gejst, hverken for de, der deltager eller for arrangørerne. En måde at få flere medlemmer til at dukke op kan være at invitere en offentligt kendt kammerat som oplægsholder (fra byrådet, folketinget eller andet).

Ud over at bidrage med deres viden trækker de også mange medlemmer til ”der kommer for at se giraffen”. Får man oplægsholdere udefra til mødet er det at foretrække at disse bliver hele mødet igennem og ikke kun til deres eget punkt. Det giver nye medlemmer en følelse af at være blevet mødt med respekt, og giver dem muligheden for at tale med oplægsholderen efterfølgende.

Intromøde – hvornår?

Der er grundlæggende tre former for intromøder:

  1. Det korte møde der ligger før et almindeligt afdelingsmøde. Et sådant
    formøde for nye før medfører ofte at de nye medlemmer også bliver mere aktive i det efterfølgende afdelingsmøde. Ulempen er selvfølgeligt at intromødet ikke kan vare så lang tid.
  2. Mødet på en hverdagsaften kan være en god måde for by-afdelinger at holde et møde på to timer der er overskueligt for de nye medlemmer.
  3. Mødet i en weekend er oplagt for afdelinger der strækker sig over et større geografisk område eller regioner. Her kan intromødet tage længere tid og blive koblet til en god frokost.

Selvom man kan gøre sit forarbejde nok så godt, er man i arbejdet med intromøder aldrig sikret succes. Det er altid vigtigt at huske på, at selv det at kunne rekruttere og fastholde et enkelt nyt medlem er en stor sejr for de fleste afdelinger. Derfor må man ikke lade sig skuffe over at der kun dukker enkelte nye medlemmer op.

Opbyg relationer

Det vigtigste for et intromøde er, at det er velforberedt og motiverende. Nye
medlemmer, der kommer til vores intromøder skal have en god og inspirerende oplevelse, der giver dem lyst til at komme igen.

For at kunne holde et godt og inspirerende møde er det vigtigt at der er nogle gode rammer på plads. Medlemmerne skal tilbydes noget at drikke (både varmt og koldt) samt mindre snacks så de ikke går sukkerkolde undervejs i mødet. Strækker mødet sig over frokost eller middag, bidrager et godt måltid altid til at hæve stemningen.
Måltidet er samtidigt en god mulighed for at styrke båndene blandt de fremmødte og give plads til nogle uformelle og hyggelige samtaler.

Det er afgørende, at der på intromødet bliver opbygget konkrete relationer, både mellem de nuværende aktive og de nye medlemmer og på tværs af de sidstnævnte. Derfor er det vigtigt, at alle deltagere kommer på banen i debatten, og der skal desuden være en passende mængde pauser, hvor folk har mulighed for at tale med hinanden. For at sikre, at alle nye medlemmer føler sig vel taget imod, kan det være godt at give nogen i bestyrelsen eller arbejdsudvalget ansvar for at tage imod de nye, som er med på mødet.
Nogle afdelinger har haft succes med en såkaldt føl-ordning, hvor nogle erfarne medlemmer får ansvaret for at tage imod 1-2 nye medlemmer hver – herunder også at følge op på dette efter intromødet.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at erfarne medlemmer har fokus på at snakke og diskutere med de nye medlemmer i pauserne. Det er ofte en god oplevelse for nye medlemmer at møde nogen, der er oprigtigt interesseret i, hvad de mener, spørger ind til det og diskuterer det, også selv om der kan være uenigheder. Nogle afdelinger har haft succes med en såkaldt føl-ordning, hvor erfarne medlemmer får ansvaret for at tage imod 1-2 nye medlemmer hver – herunder også at følge op på dette efter intromødet.

Arrangørerne til intromøder skal vægte, at det bliver en rar oplevelse, mens selve programmet spiller en underordnet rolle. En lang runde med præsentation af alle de deltagende med fokus på, hvorfor de har meldt sig ind (dvs. hvad er det der driver dem politisk) og hvorfor de er kommet til mødet, gør at alle får sagt meget. Det er vigtigt at få brudt isen så tidligt som muligt og give alle lejlighed til at tale. Dette kan evt. gøres gennem en fælles leg.

Dagsorden

  1. Programmet for et intromøde kan for eksempel se ud som følger. Der skal være god tid til velkomst og præsentation.
  2. Velkomst og præsentation af deltagerne: Hvorfor melder jeg mig ind i Enhedslisten? Hvad vil jeg gerne bidrage med? Kort opsummering om Enhedslistens værdier og rødder.
  3. Enhedslisten og den politiske situation lige nu: Oplæg til debat v. lokalt folketingsmedlem og byrådsmedlem.
  4. Kaffepause/frokost/aftensmad og snak.
  5. Sådan kan du være med i Enhedslisten. Introduktion til lokalafdelingen og partiets demokrati.

Ikke for mange informationer

Det er vigtigt, at man ikke overlæsser mødedeltagerne med informationer. Det
vigtigste er ikke at klæde nye medlemmer på til at forstå alle aspekter af Enhedslistens organisation, demokrati og historie, men i stedet at inspirere dem til yderlige politisk involvering. Derfor skal oplægget om Enhedslisten være så kort som muligt. Giv i stedet god plads til konkrete spørgsmål.

Frem for at gennemgå alle Enhedslistens niveauer, netværk og udvalg, kan I lave en vurdering af, hvilken information der er vigtig for de fremmødte. Der har tidligere været en tendens til at fylde så meget viden på intromøderne som muligt. Derved får man et fokus på partiets opstart og struktur, frem for på de nuværende ressourcer. Langt hovedparten af vores medlemmer har meldt sig ind de seneste par år. For dem er det mindre vigtigt hvilke partier der engang udgjorde Enhedslisten, og hvilke tendenser de voksede ud af, end hvad de kan gøre her og nu. Den faktuelle information om Enhedslistens organisation og historie kan man om nødvendigt give medlemmerne efter mødet i form af en mødemappe.

Glasset er halvt fuldt

Det gavner at tale om partiets ideer, visioner og sejre, for at give medlemmerne en følelse af, at Enhedslisten er et sejt og vigtigt kollektiv at deltage i. Det kan være en god idé at komme ind på den politiske situation. Husk igen, at det er vigtigt, at deltagerne får mulighed for at sige noget.

Det skal være fedt at være med i Enhedslisten! Kun nørderne er interesseret i
en lang gennemgang af fakta og historie, ligesom ingen har lyst til at blive aktive i en forening, hvor der bliver talt om alt det der går dårligt og tidligere er gået galt. Lad os fokusere på de positive aspekter og gemme vores utilfredshed over manglende fremmøde og opbakning til en anden god gang. Det handler om at give gejst og inspirere til yderligere handling. Dernæst bør de nye medlemmer få nogle konkrete forslag eller tilbud om, hvordan de kan være aktive.

Nye medlemmer i fokus

Det er sjældent kun nye medlemmer, der dukker op til intromøder (især hvis der kommer en kendt oplægsholder udefra). Mange garvede medlemmer dukker også op til intro for nye, og har også gavn af at mødes til møder, hvor der er fokus på at lære hinanden at kende og løfte blikket med hensyn til Enhedslistens visioner. Det kan også være rigtigt godt for de nye medlemmer at møde medlemmer, der allerede er aktive – dette giver en følelse af at blive en del af en aktiv afdeling.

Samtidigt er der dog altid en risiko for, at de garvede medlemmer kommer til at dominere mødet. Overvej på forhånd, om det er ok, at allerede aktive medlemmer deltager i mødet, eller om det er bedre, at det kun er fx bestyrelsen eller arrangørgruppen, der deltager, udover de nye medlemmer. Det er under alle omstændigheder vigtigt at holde fokus på, at det er de nye medlemmer der skal komme til orde, så mødet ikke drukner i garvede snakkehoveder. Det er desuden meget vigtigt, at de erfarne medlemmer ikke taler indforstået, og at man undgår forkortelser.

Det er vigtigt at have en erfaren mødeleder der kan holde mødet på sporet. Samme fare kan opstå hvis der kommer for mange gamle medlemmer, således at de nye ikke føler at dette er et specielt møde for dem. Er der mange garvede tilstede (eller bare mange deltagere) kan man kan evt. opdele deltagerne i små grupper.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller ønsker hjælp til at arrangere et intromøde?
Kontakt Kristian Bruun på [email protected].