Guide til kasserere og interne revisorer

Enhedslistens guide til kasserere og interne revisorer er en hjælp til at sikre, at afdelingens regnskab overholder både lovgivning og Enhedslistens krav.

De vigtigste pointer er:

  • Partistøtte skal bruges på politisk aktivitet i pågældende kalenderår (lovkrav). Enhedslisten anbefaler, at det tydeligt fremgår af regnskabet.
  • Alle bidrag på 5.000 kr. og derover skal offentliggøres (Enhedslistens krav – lovkravet gælder kun bidrag på 20.000 kr. og derover).
  • Regnskabet skal offentliggøres (Enhedslistens krav).

Guiden kan findes i pdf her: vejledning_kassererguide_enhedslisten_2020