Vedtægtsnævnet

Vedtægtsnævnet behandler kun tvivlsspørgsmål, som har relation til landsorganisationens vedtægter. Det behandler ikke tvivlsspørgsmål i afdelingernes og de regionale strukturers vedtægter.

“Vedtægtsnævnet vælges for et år ad gangen. På årsmødet i maj 2023 blev følgende valgt til vedtægtsnævnet:

Sigurd Leth Lyk, Torben Conrad og Ingelise Bech Hansen.”

Vedtægtsnævnet er ansvarlig for fortolkning af vedtægterne. Medlemmer, HB, afdelinger og udvalg kan indbringe tvivlsspørgsmål for vedtægtsnævnet, der også kan tage sager op af egen drift. Henvendelser til vedtægtsnævnet skal være skriftlige med en tydelig afsender og en klar begrundelse.

Vedtægtsnævnet har lavet en fortolkning af vedtægterne, som svarer på flere spørgsmål, som har været bragt op i nævnet gennem tiden. Du kan finde fortolkningen af vedtægterne her

Hvis du ønsker at indbringe en sag for vedtægtsnævnet, så skriv til Enhedslistens landskontor på [email protected].