Partiskat

Enhedslistens regler for partiskat og enhedsløn

I Enhedslisten går vi foran for mere lighed. Vores ansatte får den samme løn uanset stilling, og vores politikere afleverer en stor del af deres vederlag, så deres løn bliver den samme som de ansattes.

Ansattes løn i 2022-23.

Det er Enhedslistens principielle holdning, at lønnen i organisationen skal svare til gennemsnitslønnen for faglærte arbejdere i København, og at der skal være enhedsløn jf. Enhedslistens vedtægter. Forbedringer i CO-Industriens timelønsoverenskomst og lovgivningsmæssige forbedringer på arbejdsmarkedsområdet vil som hovedregel omfatte Enhedslistens ansatte.

Enhedstimelønnen beregnes ud fra gennemsnittet af timelønnen for Metal Hovedstadens medlemmer. Årslønnen er beregnet fra 1.april 2022-31. marts 2023, da lønnen reguleres hvert år pr. 1. april svarende til gennemsnittet for metalarbejdere i hovedstaden 2. halvår året før + 0,7 pct.

Ifølge Metal Hovedstadens lønstatistik for 2. halvår 2021 var den samlede gennemsnitsløn for Metal Hovedstaden på kr. 225,74 kr. i timen. Hertil lægges så 0,7%, hvilket giver en timeløn på 227,32 kr. pr. 1.4.2022. Månedslønnen fremkommer ved at anvende det gennemsnitlige arbejdstimetal pr. måned, som Dansk Metal opgiver til 160,33. Den bliver på 36.446,22 kr. og giver dermed en årsløn i 2022-23 på 437.354,64 kr.

Ansatte i Enhedslisten har en fritvalgskonto, hvortil Enhedslisten indbetaler en procentdel af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

For årene 2022 til 2023 indbetales følgende sats af de ferieberettigede løn til fritvalgskontoen:

Fra 1. marts 2022: 7,0 pct.

I året 2022-23 bliver den samlede fritvalgsbetaling 30.614,83 kr. Dette giver en samlet årsindkomst i 2021 på 467.969,47 kr.

 

Partiskatten 2022

Vederlaget til folketingsmedlemmer er pr. 1. april 2022, 59.852,83 kr. hvilket giver 718.234 kr. om året. Partiskatten beregnes ved hjælp af følgende formel:

(Vederlag til folketingsmedlemmer – partiløn) x (1-arbejdsmarkedsbidrag) x (1-max.skatteprocent))

Arbejdsmarkedsbidraget er 8 % og skatteloftet er i 2022 52,07%.

Beregningen bliver derfor følgende:

Partiskatten (718.234 – 467.969,47) x 0,92 x 0,4793 = 110.355,65 kr.

Partiskatten for 13 folketingsmedlemmer i 12 måneder bliver således 1.434.623,45 kr.