Eksempel på beregning af Partiskat i 2018.

 

Ansattes løn i 2018.

 

Det er Enhedslistens principielle holdning, at lønnen i organisationen skal svare til gennemsnitslønnen for faglærte arbejdere i København, og at der skal være enhedsløn jf. Enhedslistens vedtægter. Forbedringer i CO-Industriens timelønsoverenskomst og lovgivningsmæssige forbedringer på arbejdsmarkedsområdet vil som hovedregel omfatte Enhedslistens ansatte.

Enhedstimelønnen beregnes ud fra gennemsnittet af timelønnen for Metal Hovedstadens medlemmer. Lønnen reguleres hvert år pr. 1. april svarende til gennemsnittet for metalarbejdere i hovedstaden 2. halvår året før + 0,7 pct.

Ifølge Metal Hovedstadens lønstatistik for 2. halvår 2017 var den samlede gennemsnitsløn for Metal Hovedstaden på kr. 211,80 kr. i timen. Hertil lægges så 0,7%, hvilket giver en timeløn på 213,28 kr. pr. 1.4.2018. Månedslønnen fremkommer ved at anvende det gennemsnitlige arbejdstimetal pr. måned, som Dansk Metal opgiver til 160,33. Den bliver på 34.195,18 kr. og giver dermed en årsløn på 410.342,19 kr. (med forbehold for at lønnen var højere de første 3 måneder i 2018).

Ansatte i Enhedslisten har en fritvalgskonto, hvortil Enhedslisten indbetaler en procentdel af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

For årene 2017 til 2019 indbetales følgende sats af de ferieberettigede løn til fritvalgskontoen:

Fra 1. marts 2017: 2,7 pct.

Fra 1. marts 2018: 3,4 pct.

Fra 1. marts 2019: 4,0 pct.

I 2018 bliver den samlede fritvalgsbetaling 13.951,63 kr. Dette giver en samlet årsindkomst i 2018 på 424.293,82 kr. (med forbehold for at fritvalgsprocenten var lavere de første 3 måneder i 2018).

 

Partiskatten 2018

 

Vederlaget til folketingsmedlemmer er pr. 1. oktober 2017, 54.170,75 kr. hvilket giver 650.049 kr. om året. Partiskatten beregnes ved hjælp af følgende formel:

(Vederlag til folketingsmedlemmer – partiløn) x (1-arbejdsmarkedsbidrag) x (1-max.skatteprocent))

Arbejdsmarkedsbidraget er 8 % og skatteloftet er i 2017 51,95%.

Beregningen bliver derfor følgende:

(650.049 – 424.293,82) x 0,92 x 0,4805 =99.797,33 kr.

Partiskatten for 14 folketingsmedlemmer i 12 måneder bliver således 1.397162,69 kr.

Der skal her tages forbehold for at reguleringen af fritvalgsprocenten sker i marts måned, og at partiskatten derfor var lavere i de første 3 måneder af året.