Partiskat

Enhedslistens regler for partiskat og enhedsløn

I Enhedslisten går vi foran for mere lighed. Vores ansatte får den samme løn uanset stilling, og vores politikere afleverer en stor del af deres vederlag, så deres løn bliver den samme som de ansattes.

Eksempel på beregning af Partiskat i 2020

Ansattes løn i 2020

Det er Enhedslistens principielle holdning, at lønnen i organisationen skal svare til gennemsnitslønnen for faglærte arbejdere i København, og at der skal være enhedsløn jf. Enhedslistens vedtægter. Forbedringer i CO-Industriens timelønsoverenskomst og lovgivningsmæssige forbedringer på arbejdsmarkedsområdet vil som hovedregel omfatte Enhedslistens ansatte.

Enhedstimelønnen beregnes ud fra gennemsnittet af timelønnen for Metal Hovedstadens medlemmer. Lønnen reguleres hvert år pr. 1. april svarende til gennemsnittet for metalarbejdere i hovedstaden 2. halvår året før + 0,7 pct.

Ifølge Metal Hovedstadens lønstatistik for 2. halvår 2019 var den samlede gennemsnitsløn for Metal Hovedstaden på kr. 220,46 kr. i timen. Hertil lægges så 0,7%, hvilket giver en timeløn på 222,00 kr. pr. 1.4.2020. Månedslønnen fremkommer ved at anvende det gennemsnitlige arbejdstimetal pr. måned, som Dansk Metal opgiver til 160,33. Den bliver på 35593,78 kr. og giver dermed en årsløn i 2020 på 425.113,26 kr. (da lønnen var 34.923,08 de første 3 måneder i 2020).

Ansatte i Enhedslisten har en fritvalgskonto, hvortil Enhedslisten indbetaler en procentdel af den ferieberettigede løn, som stilles til rådighed for medarbejderens frie valg.

For årene 2019 til 2022 indbetales følgende sats af de ferieberettigede løn til fritvalgskontoen:

Fra 1. marts 2019: 4,0 pct.

Fra 1. marts 2020: 5,0 pct.

Fra 1. marts 2021: 6,0 pct.

Fra 1. marts 2022: 7,0 pct.

I 2020 bliver den samlede fritvalgsbetaling 20.557,20 kr. Dette giver en samlet årsindkomst i 2020 på 445.670,46 kr. (med forbehold for at fritvalgsprocenten var lavere de første 2 måneder i 2020 og at lønnen var lavere de første 3 måneder i 2020).

Partiskatten 2020

Vederlaget til folketingsmedlemmer er pr. 1. april 2020, 56.494,17 kr. hvilket giver 677.930 kr. om året. Partiskatten beregnes ved hjælp af følgende formel:

(Vederlag til folketingsmedlemmer – partiløn) x (1-arbejdsmarkedsbidrag) x (1-max.skatteprocent))

Arbejdsmarkedsbidraget er 8 % og skatteloftet er i 2020 52,06%.

Beregningen bliver derfor følgende:

Partiskatten (677.930 – 445.670,46) x 0,92 x 0,4794 = 102.437,62 kr.

Partiskatten for 13 folketingsmedlemmer i 12 måneder bliver således 1.331.689,01 kr.