Uvildig advokatordning

til henvendelser om krænkelser af seksuel karakter

I lyset af #MeToo har Enhedslisten, SUF og RGU indgået en aftale med en uvildig advokatinstans, hvor du kan henvende dig, hvis du udsættes for seksuel chikane eller krænkelser af seksuel karakter i regi af Enhedslisten, SUF eller RGU.

Enhedslisten har lavet en advokatordning, som kan bruges, hvis man er udsat for krænkelser af seksuel karakter i Enhedslisten, SUF eller RGU. Har du været udsat for seksuelt krænkende adfærd, kan du kontakte SIRIUS advokater på telefonnummer 88 88 85 85 i tidsrummet mandag til fredag kl. 9.00-16.00. Ved henvendelsen skal du oplyse, at der ringes til Enhedslistens advokathotline, hvorefter du vil blive sat i kontakt med én af de medarbejdere, som er tilknyttet advokatordningen for Enhedslisten.

Såfremt de pågældende medarbejdere er optagede, har du mulighed for at blive ringet op ved førstkommende lejlighed, hvis du efterlader dit navn og nummer i receptionen. Ønsker du at være anonym ved henvendelsen, kan du få besked om, hvornår du kan ringe igen.

Om advokatordningen

Advokatordningen varetages af SIRIUS advokater, der tager imod henvendelser om krænkelser af seksuel karakter. Ordningen omfatter medlemmer af Enhedslisten, deltagere i Enhedslistens arrangementer samt medlemmer af Rød-Grøn Ungdom og SUF. Man kan henvende sig anonymt og ikke-anonymt. Advokaten kan rådgive i forhold til hvorvidt sagen er af en karakter, hvor den bør anmeldes som en straffesag. Advokaten kan bringe sager videre til henholdsvis Enhedslistens forretningsudvalg, SUFs koordinationsgruppe eller Rød-Grøn Ungdoms forretningsudvalg, såfremt henvendelsen ikke er anonym og den krænkede har ønske herom. Ønskes en sag viderebragt, kan den der har henvendt sig bestemme, hvilket forretningsudvalg/koordinationsgruppe sagen skal viderebringes til.

Advokaten afrapporterer til Enhedslistens forretningsudvalg hvert kvartal i forhold til mængden af anmeldelser og karakteren af disse i en anonymiseret form. En gang i kvartalet sendes en samlet oversigt over registrerede henvendelser til en repræsentant for Enhedslistens forretningsudvalg, SUFs koordinationsgruppe eller Rød-Grøn Ungdoms forretningsudvalg. Den kvartalsvise afrapportering sker til den organisations ledelse som den der har henvendt sig, er medlem i. Ved dobbeltmedlemsskaber skal sagen indgå i afrapportering til begge organisationers ledelse.

Hvis du har nogle spørgsmål i forbindelse med advokatordningen, kan du kontakte FU-ansvarlige Trine Simmel på [email protected]