Vedrørende klubtilbud på Bornholm

Svar på Danny Christensens stafet om klubtilbud for børn på 4.-6. klassetrin Vedrørende klubtilbud på Bornholm.

Af Niclas Fick, forperson for Fritid-, Kultur- og Lokalsamfundsudvikling

Tak til Danny Christensen for status vedrørende oplevelser med klubtilbudet for ’Børn på Nordlandet’. Jeg giver her mit syn på klubtilbud og derefter stafetten videre til nogle, der har gode erfaringer.

I Enhedslisten har vi et ønske om at forbedre tilbud om fritidsaktiviteter i klubregi for børn i alderen mellem 10-13 år. Børn i denne aldersgruppe har typisk afsluttet deres tid i SFO, hvis deres forældre har valgt dette for dem.
Mere konkret har vi arbejdet med et forslag til budgetforhandlingerne for 2024, der omhandlede udvidet SFO for 4. klassetrin.

Baggrunden for dette var to vurderinger af vilkårene for at etablere et fritidstilbud for børn på 4. klassetrin. Den ene vurdering handlede konkret om den udmeldte spareramme på 100 mio. kr. Den anden vurdering gik på det faktum, at det tager tid at løbe nye tiltag gang, og at en start med udvidet SFO-klub på 4. klassetrin ville kunne vidne om, dels behov blandt børn og forældre, og dels give mulighed for at udvikle et tilbud, der flugter 4. årgang, som den ældste børnegruppe.

Jeg synes det er meget positivt, at forældre på Nordlandet har startet en klub. Jeg mener dog, at det bør være kommunen, der etablerer et tilbud på øen for børn i alderen 10-13 år. Det er nemlig ikke nogen nem opgave, som det også fremgår af Danny Christensen status og betragtninger, med afsæt i erfaringer fra den første tid for klubtilbudet på Nordlandet. Beregninger af pris for henholdsvis etablering og drift af klubtilbud i forskellige varianter endte op i svimlende beløb, som gjorde det umuligt at vælge de modeller. Ifølge Claus Larsen Jensens udtalelser til TV2/Bornholm, så budgetforhandlingerne så vanskelige ud, at Socialdemokraterne slet ikke at have nogen ambitioner om klubtilbud overhoved. Det mener vi i Enhedslisten er uholdbart. Og derfor må ambitionen fastholdes.

Det er mit håb, at klubtilbudet på Nordlandet lykkes med at få et samarbejde med kommunen. Og det mit ønske, at vi kommer til at se lignende initiativer fra forældre, pædagoger og lærere andre steder på øen. Klubtilbud, der er til at betale for alle, og som har plads til de frivillige og foreninger, der ønsker at medvirke, som voksne omkring meningsfulde aktiviteter og fællesskaber for børnene. Dette kan være en fornuftig løsning for vores børn i målgruppen, frem til at kommunens økonomi levner mulighed for at der etableres nogle kommunale klubtilbud. Kommunen bør hjælpe med at anvise lokaler og muligheder for tilskudsordninger i mangel på bedre. Kommunens konsulenter og Frivillig Forum Bornholm kan også være til hjælp og støtte i sådan en proces. Og så må vi arbejde for en regering, der vil sikre penge nok til velfærd på Bornholm.

Jeg vil gerne give stafetten videre til daglig leder af klub for 4.-6. klassetrin på Rønne Privatskole. Hvilke erfaringer har I gjort Jer med Jeres klubtilbud til denne aldersgruppe? Og hvem vil I gerne give stafetten videre til?

Debatindlægget er bragt i Bornholms Tidende lørdag d. 3. februar 2024

Læs hele historien HER