Miljøproblemer forsvinder ikke ved at blive fortiet!

Af Helle Munk Ravnborg, medlem af kommunalbestyrelsen

Jens-Otto A. Sonne spørger i Bornholms Tidende den 1. februar 2024 om Bornholms kommunalbestyrelse mon er klar over, hvor meget vand, der står dér, hvor Energinet ønsker at placere højspændingsstationen for Energiø Bornholm? Og om man er klar over de grundvandsstigninger, som man forventer i området som følge af de galopperende klimaforandringer? Og om kommunalbestyrelsen er klar over, at det ifølge den miljøvurdering, som et konsulentfirma har foretaget for Energistyrelsen for Planen for Energiø Bornholm, formentlig vil føre til miljøproblemer, hvis man bliver nødt til at foretage grundvandssænkning i forbindelse med etableringen af landanlægget?

Jeg kan naturligvis ikke svare på hele kommunalbestyrelsens vegne, men jeg kan fortælle, at vi i Enhedslisten gjorde opmærksom på dette, da kommunalbestyrelsen i december 2023 behandlede kommunens høringssvar på den miljøvurdering, som Energistyrelsen havde fået foretaget af den samlede plan for Energiø Bornholm. Ikke alene gjorde vi opmærksom på det. Vi mente også, at kommunalbestyrelsen, som miljømyndighed burde fremhæve dette i sit høringssvar, og derfor stillede vi ændringsforslag til udkastet til høringssvaret. Men ak! Et flertal i kommunalbestyrelsen, bestående af Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Kristendemokrater og Moderaterne foretrak, at Bornholms Regionskommune skulle forholde sig tavse om dette forhold.

Nu er det jo ikke sådan, at problemer forsvinder, blot ved at blive fortiet. Så vi må jo sætte vores lid til, at Energinet som bygherre og Miljø- og Energistyrelserne som statslige myndigheder griber sagerne anderledes seriøst an, så vi ikke lander i en situation, hvor vores vandmiljø bliver yderligere truet pga. uforståelige fortielser.

Debatindlægget er bragt i Bornholms Tidende lørdag d. 3. februar 2024

Læs hele historien HER