Kontakt

Nicaragua-gruppen
Nicaragua-gruppen under Internationalt Udvalg i Enhedslisten. Gruppen er åben for alle EL-medlemmer i hele landet (og Nicaragua). Gruppen kan inddrage personer der ikke er medlemmer af Enhedslisten i sit arbejde. Gruppen nedsætter en koordinationsgruppe.
Tlf: 20460603
E-mail: [email protected]

Kontaktperson
Vibeke Syppli Enrum
Tlf: 20555348
E-mail: [email protected]