Kontakt

Kulturudvalget
Formålet for Enhedslistens kulturudvalg er at udvikle kulturpolitik som led i partiets generelle politikudvikling, der kan få kultur og økonomisk politik til at hænge sammen. At deltage aktivt i samfundsdebatten, som samfundets vagthund og kritiker af overgreb mod demokratiet og ytringsfriheden. At udbygge en kulturpolitisk agitationspraksis med initiativer, som kan fremme refleksion og bevidsthed blandt borgerne, for at modvirke materialismen, individualiseringen, samt den stigende fordummelse og overfladiskhed i samfundet, som kapital, medier og reklamer udøver.

Udvalgets arbejde handler om at iværksætte debatter gennem møder og studiekredse, og workshops som kan fremme politikudviklingen i listen. At samarbejde med grupper og personer i kulturlivet med henblik på at imødegå den borgerlige fløjs værdi-og kulturkamp og erodering af demokratiet. At deltage aktivt i den kulturpolitiske debat i offentligheden - med henblik på at styrke bevidstheden om socialisme, demokrati og ytringsfrihed. At sikre rammerne for Enhedslistens Kulturforums arbejde fungerer og formidles til hele organisationen.
Facebook: https://www.facebook.com/EnhedslistensKulturudvalg
Hjemmeside: http://kultur.enhedslisten.dk

Kontaktperson
Øivind Larsen
Tlf: 30273012
E-mail: [email protected]