Kontakt

Børnepolitisk Udvalg
Kommissorium for børnepolitisk udvalg

Udvalgets formål

Børnepolitisk udvalgs formål er at udvikle visioner på børneområdet, der tydeligt viser hvad vi vil i Enhedslisten, og som viser hvordan vi konkret vil komme derhen.

Vi vil i børnepolitisk udvalg udvikle visioner, starte og dyrke debatter internt og eksternt, hvorefter vi vil samle op og finpudse visionerne. Den vej igennem søger vi at støtte folketingsgruppen, kommunalpolitikere og medlemmer generelt med gennemarbejdet og kvalificerende politik. Udvalgets formål er desuden at skabe interesse og mobilisere på området

Børnepolitisk udvalg vil styrke Enhedslistens børnepolitiske profil og udvikle politik på det børnepolitiske område:

Konkret vil vi udarbejde visioner for:
Det gode børneliv for børn fra 0-18 år.
Vi stiller vores visioner til rådighed for den offentlige debat og vi vil forsøge at bruge de udviklede visioner netop i relevante offentlige debatter.

I børnepolitisk udvalg arbejder vi for at man også kan være politisk aktiv selvom man har små børn. Derfor prioriterer vi at variere mødetidspunkter og mødefaciliteter, så alle kan være med, fx har vi holdt møder om aftenen i studiestræde en hverdag og en eftermiddag på en skole ud til en legeplads.

Børnepolitisk udvalg arbejder for udvikling af visioner på baggrund af forskning. Vi ønsker gennem indsamling og brug af praktisk viden/erfaring på det børnepolitiske område at identificere områder der kan laves visioner for. Præsenteret politisk, politiken skal bruges til at sælge visionerne.

Konkrete delvisioner indenfor større visioner ønsker vi at udvikle gennem interne diskussioner i partiet og gennem seminarer/workshops med interessenter og fagfolk.

Formalia:

1. På børnepolitisk udvalgs årlige landsmøde vælges en kontaktperson.
Kontaktpersonen må ikke være den samme person mere end to år i træk. Personen må opstille igen efter et år som almindeligt medlem. Landsmødet afholdes enten en weekend eller helligdag, hvor hovedlinier og prioriteter for det kommende år udstikkes.

2. Kontaktpersonen har ansvar for indkaldelse og afholdelse af landsmøde og udvalgsmøder, udsendelse af dagsorden, referat og bilag samt at forestå den interne kommunikation mellem møderne og kommunikationen med partiet, deri også den årlige beretning ved årsmødet.

3. Der tilstræbes minimum 1 årligt offentligt møde, hvor vi åbner op for andre end enhedslisten medlemmer og hvor vi præsenterer og diskuterer vores visioner.

4. Møder i børnepolitisk udvalg er åbne for alle medlemmer af Enhedslisten og annonceres i Rød Grøn.

5. Rejserefusion ydes efter Enhedslistens gældende regler på området.

Vedtaget på generalforsamling d. 27. apr. 2019. Godkendt af HB november 2019

E-mail: [email protected]

Kontaktperson
Emil Ulrik Andersen