Enhedslisten i kommunalbestyrelser

Aabenraa

Lene Dalsgaard
Tlf: 22436960
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget

Aalborg

Lasse Olsen
Tlf: 25199401
E-mail: [email protected]
Rådmand for Miljø- og EnergiforvaltningenMiljø og Energiudvalget. Medlem af Magistraten
Miljø- og Energiudvalget
Boligudvalget
Magistraten
Aalborg Energikoncern
Nordjyllands Beredskab I/S
Netværk for Bæredygtigt Erhverv
Dansk Fjernvarme
Kommunernes Internationale Miljøorganisation

Per Clausen
Tlf: 31675008
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt By- og Landskabsudvalget
Reno-Nord
Skoleudvalget
Aalborg Vand
Aalborg Havn
By- og Landskabsudvalget
Ældre- og Handicapudvalget

Albertslund

Fedai Celim
Tlf: 22773298
E-mail: [email protected]

Helge Bo Jensen
Tlf: 61621679
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem
Økonomiudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Allerød

Rasmus Keis Neerbek
Tlf: 22969249
E-mail: [email protected]
byrådsmedlem, medlem af Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.
Teknik, Erhverv, Plan og Miljøudvalget.

Århus

Lone Norlander Smith
Tlf: 24783401
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Børne- og Ungeuvalget. Uvalget for Sundhed og Omsorg. Forkvinde for Udvalget for Ligestilling og Mangfoldighed.
Århus Krisecenter
Børne- og Ungeudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
NRGI

Viggo Jonasen
Tlf: 41855439
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget. Formand for Teknisk Udvalg
Formand for Teknisk Udvalg
Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget

Assens

Kaj Alstrup
Tlf: 53771298
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Ballerup

Muhammad Ali Abbasi
Tlf: 30205508
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem , medlem af Økonomiudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Handicaprådet
Psykiatrirådet
Økonomiudvalget

Stine Rahbek Pedersen
Tlf: 41751020
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem , næstformand i Teknik- og Miljøudvalget. Medlem af Børne- og Skoleudvalget
Fonden Grantoftegaard
Børne- og Skoleudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Bornholms Regionsk.

Mikael Benzon
Tlf: 51203071
E-mail: [email protected]
Bornholms Energi og Forsyning

Morten Riis
Tlf: 20331727
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem og viceborgmester
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
Børn- og Skoleudvalget

Niclas Fick
Tlf: 21 51 11 97
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem , medlem af Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Natur- og Miljøudvalget
Naturrådet
Social- og Sundhedsudvalget
Kontaktrådet for Trafikbetjeningen
Grønt dialogforum
Musikhuzet Bornholm

Brøndby

Steen Andersen
Tlf: 51968227
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem , medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Handicaprådet
Børn- og Ungeudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Esbjerg

Sarah Nørris
Tlf: 40122155
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Kultur & Fritidsudvalget og Social & Arbejdsmarkedsudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Bymidtesamarbejdet
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Esbjerg Erhvervsudvikling

Faaborg-Midtfyn

Morten Schjøtt
Tlf: 72531718
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
Kultur- og Lokalsamfundsudvalget
Faaborg Gymnasium
Arbejdsmarkedsudvalg
Handicaprådet

Favrskov

Bodil Kvistgaard Olsen
Tlf: 29 71 44 54
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Planudvalget og Børne- og Skoleudvalget
Planudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Landsbyrådet
LAG Randers-Favrskov

Faxe

Nadia Bruun Thurø
Tlf: 20892026
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, næstformand for Socialudvalget. Medlem af Økonomiudvalget
Socialudvalget
Økonomiudvalget
Udsatterådet

Fredensborg

Bjørn Svensson
Tlf: 40459533
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget samt Social- og Seniorudvalget.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
Social- og Seniorudvalget

Sussi Jensen
Handicaprådet

Fredericia

Cecilie Roed Schultz
Tlf: 61331632
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, næstformand i Senior- og Handicapudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Medlem af Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget
Miljø- og Teknikudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Økonomiudvalget
Senior- og Handicapudvalget

Frederiksberg

Daniel Panduro
Tlf: 28982775
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Børneudvalget og Undervisningsudvalget
Børneudvalget
Undervisningsudvalget
Folkeoplysningsudvalget
Mønsterbryderudvalget

Mette Bang Larsen
Tlf: 50136949
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Handicaprådet
Udsatterådet
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Frederiksberg Musikhøjskole
Socialudvalget

Thyge Enevoldsen
Tlf: 26286638
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, formand for Ældre- og Omsorgsudvalget. Medlem af Magistraten og By- og Miljøudvalget
Frederiksberg Vand og Kloak
Ældre- og Omsorgsudvalge
Magistraten
By- og Miljøudvalget
Frederiksberg Energi
Frederiksberg Fjernvarme og Bygas

Frederikshavn

Ida Skov
Tlf: 61246910
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget og Sundhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget
Sundhedsudvalget

Frederikssund

Pelle Erik Andersen-Harild
Tlf: 23636922
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Plan- og miljøudvalget og Uddannelsesudvalget
Uddannelsesudvalget

Furesø

Øjvind Vilsholm
Tlf: 20274465
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget, Udvalg for dagtilbud og familier og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling (næstformand). Næstformand i handicaprådet.
Økonomiudvalget
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Udvalg for dagtilbud og familier
Handicaprådet

Gentofte

Jeanne Toxværd
Tlf: 21 54 08 18
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget og Bygnings- og Arkitekturudvalget
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget
Bygnings- og Arkitekturudvalget

Gladsaxe

Michael Dorph Jensen
Tlf: 24810316
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Medlem af Trafik- og Teknikudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
Beboer- og pårørenderåd Møllegården
Integrationsrådet
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
Trafik- og Teknikudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Torben Madsen
Tlf: 21421486
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Psykiatri- og Handicapudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Psykiatri- og Handicapudvalget
Handicaprådet

Trine Henriksen
Tlf: 60631180
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, næstformand for Miljøudvalget. Medlem af Økonomiudvalget og Miljøudvalget
Skolerådet
Økonomiudvalget
Miljøudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Det Grønne Råd
Dagtilbudsrådet
Mølleåværket A/S
BIOFOS Holding A/S
Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø
Grundlisteudvalget

Glostrup

Kirstina Tranberg
Tlf: 20 13 15 68
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem

Greve

Mehmet Zeki Dogru
Tlf: 27595543
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget
Økonomiudvalget
Delegeret til KLs delegeretmøde

Gribskov

Michael Hemming Nielsen
Tlf: 22857363
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem af Økonomiudvalget, Næstformand for Beskæftigelse -og Unge- , Udvikling samt medlem af By og Land
Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelser
Økonomiudvalget
Miljø, Klima og Kyst

Guldborgsund

Bente Lerche-Thomsen
Tlf: 25 18 18 03
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Børn, Familie og Uddannelsesudvalg
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Haderslev

Svend Brandt
Tlf: 21216397
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Plan og Miljø. Orlov til 1. maj 2020
Udvalget for Plan og Miljø
Økonomiudvalget

Halsnæs

Thue Lundgaard
Tlf: 50918785
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, formand for Udvalget for Ældre og Handicappede. Medlem af Økonomiudvalget
Formand Udvalget for Ældre og Handicappede.
Økonomiudvalget

Helsingør

Allan Berg Mortensen
Tlf: 25329596
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget
Social- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget

Jørgen Bodilsen
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
By-, Plan- og Miljøudvalget
Kultur- og Turismeudvalget

Herlev

Ibrahim Benli
Tlf: 60377641
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Skolerådet og Kultur-og fritidsrådet
Arbejdsmarkedsudvalget
Skolerådet
Forenings- og Fritidsrådet

Marianne Dithmer
Tlf: 26790432
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Økonomi- og Planlægningsudvalget, Sundheds- og Voksenudvalget og Familie- og Forebyggelsesudvalget
Økonomi- og Planlægningsudvalget
Sundheds- og Voksenudvalget
Familie- og Forebyggelsesudvalget

Hillerød

Tue Tortzen
Tlf: 22857362
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Udvalget for Natur, Miljø og Klima og Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme
Vestforbrænding
Hillerød Forsyning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Hjørring

Louise Bilde Hvelplund
Tlf: 41937733
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Udbetaling Danmark
Økonomiudvalget
Hjørring krisecenter
Hjørring frivilligcenter

Holbæk

Karen Thestrup Clausen
Tlf: 72369040
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, formand for Børn og Ungeudvalget. Medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Klima og Miljø
TV2 ØST
Børn og Ungeudvalget
Økonomiudvalget
Udvalget for Klima og Miljø
Naturpark Åmosen
CSU Holbæk (Center for Specialundervisning)

Leif Juhl
Tlf: 72369160
E-mail: [email protected]
Medlem af Udvalget for Ældre og Sundhed og Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse
Udvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Horsens

Lisbeth Torfing
Tlf: 22159347
E-mail: [email protected]
Formand for Beskæftigelses- og Integrations­udvalget. Medlem af Børne- og Uddannelses­udvalget og Velfærds- og Sundhedsudvalget.
Beskæftigelses- og Integrations­udvalget
Børne- og Uddannelses­udvalget
Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Hvidovre

Marianne Rosenkvist
E-mail: [email protected]
Medlem af Kommunalbestyrelsen
Økonomiudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Bevillingsnævnet
Integrationsrådet

Høje-Taastrup

Emil Viskum
Tlf: 40794974
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget

Ishøj

Ole Wedel-Brandt
Tlf: 25216022
E-mail: [email protected]
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Klima- og Miljøudvalget

Kalundborg

Niels Erik Danielsen
Tlf: 21571158
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Kerteminde

Heino Salling
Byrådsmedlem
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Økonomiudvalget

Jutta Lundqvist Nielsen
Tlf: 31757444
E-mail: [email protected]
Orlov - Byrådsmedlem
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Økonomiudvalget
Østfyns Museer
Kerteminde Ungdomsskole
Østfyns Produktionsskole
Frivilligcenter Kerteminde

Kolding

Benny Dall
Tlf: 30600988
E-mail: [email protected]
Formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget. Medlem af Børne- og Uddanelsesudvalget, Økonomiudvalget, Plan-Bolig og Miljøudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
Formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

København

Ali Hansen
Tlf: 40115997
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
Medlem af Metroselskabets bestyrelse

Allan Mylius Thomsen
E-mail: [email protected]
Medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget
Medlem af Beskæftigelses - og Integrationsudvalget

Charlotte Lund
Tlf: 61240271
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
På orlov
På orlov

Gorm Anker Gunnarsen
Tlf: 20879913
E-mail: Gorm_Gunnars[email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget

Gyda Heding
Tlf: 24412704
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Medlem af Borgerrådgiverudvalget

Hassan Nur Wardere
Tlf: 29888364
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Jens Kjær Christensen
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Karina Vestergård Madsen
Tlf: 61240267
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Gruppeforkvinde
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Knud Holt Nielsen
Tlf: 30180827
E-mail: [email protected]
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
Medlem af bestyrelsen for Københavns Ungdomsskole
Thomas P. Hejle Ungdomshus

Martin Svendsen

Ninna Hedeager Olsen
Medlem af Københavns Borgerrepræsentation
Teknik- og Miljøborgmester
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Medlem af Økonomiudvalget

Sidsel Stoustrup

Sinem Demir
Tlf: 42 40 88 68
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Socialudvalget

Køge

Niels Rolskov
Tlf: 26234933
E-mail: [email protected]
Formand for Klima- og Planudvalget. Medlem af Økonomiudvalget
SEAS-NVE
Klima- og Planudvalget
Økonomiudvalget
KLAR Forsyning

Lejre

Ivan Mott
Tlf: 21536285
E-mail: [email protected]
Formand for Teknik & Miljø
Teknik & Miljø
SEAS-NVE

Lolland

Bente Ellebæk Borreskov
Tlf: 21562521
E-mail: [email protected]
Medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg
Ældre- og Sundhedsudvalget
Teknisk Udvalg
Handicaprådet
KLs Kommunekontaktråd KKR

Lyngby-Taarbæk

Henrik Bang
Tlf: 23114739
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Økonomiudvalget
Teknik- og Miljøudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Norddjurs

Birgitte Poulsen

Ulf Harbo
Tlf: 61651383
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget, Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget
Økonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
AquaDjurs

Næstved

Susanne Steensgaard Tariq
Tlf: 24755882
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Beskæftigelsesudvalget
Økonimuudvalget

Odder

Ditte Marie Thejsen
Tlf: 50493046
E-mail: [email protected]
Næstformand i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget. Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Økonomi- og Erhvervsudvalget

Leif Gjørtz Christensen
Tlf: 20960339
E-mail: [email protected]
Medlem af Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget samt Arbejdsmarkedsudvalget
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

Odense

Brian Skov Nielsen
Medlem af bestyrelsen for Odense Renovation A/S

Reza Javid
Tlf: 71676720
E-mail: [email protected]
Medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget, Udvalget for Borgerinddragelse

Søren Freiesleben
Tlf: 23 63 89 11
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
By- og Kulturudvalget
Grønt Råd
VerdensmålsUdavalget

Odsherred

Clark Pratt
Tlf: 81713286
E-mail: [email protected]
Medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget samt Miljø- og Klimaudvalget
Børne- og Uddannelsesudvalget
Miljø- og Klimaudvalget
Grundvandsrådet
Vandoplandsstyregruppen

Randers

Bjarne Overmark
Tlf: 22213755
E-mail: [email protected]
Valgt for Beboerlisten. Medlem af Økonomiudvalget, Skole- og uddannelsesudvalget og Landdistriktsudvalget

Frida Valbjørn Christensen
Tlf: 93606004
E-mail: [email protected]
Medlem af Miljø- og teknikudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Handicaprådet

Ringsted

Henrik Kjær
Tlf: 24524145
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Økonomiudvalget
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Plan- og Boligudvalget
Ringsted Produktionsskole

Jan Jakobsen
Tlf: 61691675
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Kultur- og Trivselsudvalget
Ældre- og Genoptræningsudvalget

Roskilde

Anna Bondo Nielsen
Tlf: 29426759
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Økonomiudvalget
Skole og Børneudvalget
Klima og Miljøudvalget
Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Jonas Paludan
Tlf: 50485066
E-mail: [email protected]

Rudersdal

Jacob Jensen
Tlf: 72681098
E-mail: [email protected]
Medlem af Erhvervsudvalget
Erhvervsudvalget

Rødovre

Marianne Rugaard Christensen
Tlf: 29902018
E-mail: [email protected]
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Heerup Museet

Peter Mikkelsen
Tlf: 40935653
E-mail: [email protected]
2. Viceborgmester, Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget
Beskæftigelsesudvalget

Silkeborg

Lene Fruelund
Tlf: 51944453
E-mail: [email protected]
Medlem af Sundheds- og Ældreudvalget samt Socialudvalget
Sundheds- og Ældreudvalget
Lysbro Uddannelsescenter
Socialudvalget
Handicaprådet

Peter Sig Kristensen
Tlf: 51509125
E-mail: [email protected]
Medlem af Klima- og Miljøudvalget og Børne- og Ungeudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Børne- og Ungeudvalget,
Integrationsrådet

Skanderborg

Maria Temponeras
Tlf: 28254717
E-mail: [email protected]
Medlem af Miljø- og Planudvalget samt Undervisnings- og Børneudvalget
Undervisnings- og Børneudvalget
Miljø- og Planudvalget

Slagelse

Thomas Clausen
Tlf: 53257849
E-mail: [email protected]
Formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget Medlem af Økonomiudvalget
Økonomiudvalget

Sorø

Bo Mouritzen
Tlf: 60354662
E-mail: [email protected]
Medlem af Børn- og Undervisningsudvalget
Børn- og Undervisningsudvalget
Handicaprådet

Stevns

Sejer Folke
Tlf: 22419119
E-mail: [email protected]
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Svendborg

Jesper Kiel
Tlf: 24524155
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Økonomiudvalget
Svendborg VE A/S
Svendborg Vejbeslysning A/S
Vand og Affald A/S

Stina Sølvberg Thomsen
Tlf: 20977811
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem - Stedfortræder fra 1. september 2020

Syddjurs

Jesper Yde Knudsen
Tlf: 23839891
E-mail: [email protected]
Næstformand i Udvalget for erhverv og beskæftigelse. Medlem af Udvalget for familie og institutioner
Udvalget for erhverv og beskæftigelse
Udvalget for familie og institutioner

Tårnby

Dorthe Hecht
Tlf: 20969096
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget
Økonomiudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Handicaprådet
Skolebestyrelse på Tårnbygårdsskolen

Thisted

Jens Otto Madsen
Tlf: 23261278
E-mail: [email protected]
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Tønder

Holger Jens Petersen
Tlf: 29711953
E-mail: [email protected]
Medlem af Sundhedsudvalget
Sundhedsudvalget
Handicaprådet

Viborg

Flemming Gundersen
Tlf: 41719522
E-mail: [email protected]
Medlem af Beskæftigelsesudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Integrationsrådet
Fredningsnævn Midt/Vestjylland
Bruunshåb Papfabriks bestyrelse

Vordingborg

Mette Gerdøe-Frederiksen
Tlf: 41208002
E-mail: [email protected]
Næstformand i Udvalget for Børn, Unge og Familie
Udvalget for Børn, Unge og Familie
Handicaprådet