Enhedslisten i kommunalbestyrelser

Aalborg

Anna Aaen
Tlf: 30247266
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Lasse Olsen
Tlf: 61764222
E-mail: [email protected]
Rådmand for Miljø- og EnergiforvaltningenMiljø og Energiudvalget. Medlem af Magistraten
Miljø- og Energiudvalget
Boligudvalget
Magistraten
Aalborg Energikoncern
Nordjyllands Beredskab I/S
Netværk for Bæredygtigt Erhverv
Dansk Fjernvarme
Kommunernes Internationale Miljøorganisation

Per Clausen
Tlf: 31675008
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget samt By- og Landskabsudvalget
Reno-Nord
Skoleudvalget
Aalborg Vand
Aalborg Havn
By- og Landskabsudvalget
Ældre- og Handicapudvalget

Aarhus

Katrine Vinther Nielsen
Tlf: 26661484
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Laura Bryhl
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Thure Hastrup
Tlf: 22886615
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Albertslund

Bodil Marie Garde
Medlem af kommunalbestyrelsen

Helge Bo Jensen
Tlf: 61621679
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen
Formand for Ældreudvalget
Medlem af Udsatterådet
Økonomiudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Allerød

Emil Ulrik Andersen
Medlem af byrådet

Assens

Kaj Alstrup
Tlf: 53771298
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Ballerup

Saime Bilen Inanc
Medlem af kommunalbestyrelsen

Stine Rahbek Pedersen
Tlf: 41751020
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem , næstformand i Teknik- og Miljøudvalget. Medlem af Børne- og Skoleudvalget
Fonden Grantoftegaard
Børne- og Skoleudvalget
Teknik- og Miljøudvalget

Bornholm

Helle Munk Ravnborg
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Laura Kofod
Tlf: 21336313
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Mikael Benzon
Tlf: 51203071
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen
Bornholms Energi og Forsyning

Morten Riis
Tlf: 20331727
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem og viceborgmester
Økonomi-, Erhvervs- og Planudvalget
Børn- og Skoleudvalget

Niclas Fick
Tlf: 21 51 11 97
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem , medlem af Natur- og Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget
Natur- og Miljøudvalget
Naturrådet
Social- og Sundhedsudvalget
Kontaktrådet for Trafikbetjeningen
Grønt dialogforum
Musikhuzet Bornholm

Sanne Friborg
Tlf: 25146274
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Stig Westermann
Tlf: 40152324
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Brøndby

Fatih Baran
Tlf: 53311178
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Brønderslev

Runa Friis Hansen
Tlf: 71100502
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Egedal

Helle Wilken Bovien
Tlf: 51896640
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Faaborg-Midtfyn

Kirsten Lundgaard
Tlf: 30430583
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Fanø

Lasse Harder Schousboe
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Favrskov

Thake Fogh Cordt
Medlem af byrådet

Faxe

Thomas Spange Olsen
Tlf: 29900199
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Fredensborg

Bjørn Svensson
Tlf: 40459533
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget samt Social- og Seniorudvalget.
Borgerservice-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget
Social- og Seniorudvalget

Sussi Jensen
Handicaprådet

Fredericia

Cecilie Roed Schultz
Tlf: 61331632
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, næstformand i Senior- og Handicapudvalget og Børne- og Skoleudvalget. Medlem af Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget
Miljø- og Teknikudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Økonomiudvalget
Senior- og Handicapudvalget

Frederiksberg

Anja Lundtoft Thomsen
Medlem af kommunalbestyrelsen

Daniel Panduro
Tlf: 28982775
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Børneudvalget og Undervisningsudvalget
Formand for Børneudvalget
Bestyrelsesmedlem på Handelsskolen Niels Brock
Undervisningsudvalget

Mette Bang Larsen
Tlf: 50136949
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Kultur- og Fritidsudvalget
Handicaprådet
Udsatterådet
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget
Frederiksberg Musikhøjskole
Socialudvalget

Pelle Dragsted
Tlf: 4272 4317
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Rasmus Holme Nielsen
Medlem af kommunalbestyrelsen

Sabrina Louise Christiansen
Tlf: 50749999
E-mail: [email protected]e.dk
Medlem af kommunalbestyrelsen

Frederikshavn

Ida Skov
Tlf: 61246910
E-mail: [email protected]
Arbejdsmarkedsudvalget
Sundhedsudvalget

Frederikssund

Rasmus Petersen
Tlf: 26715702
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Furesø

Helle Vallentin
Tlf: 4523434921
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Øjvind Vilsholm
Tlf: 20274465
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget, Udvalg for dagtilbud og familier og Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling (næstformand). Næstformand i handicaprådet.
Økonomiudvalget
Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling
Udvalg for dagtilbud og familier
Handicaprådet

Gentofte

Jeanne Toxværd
Tlf: 21 54 08 18
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen
Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Byplansudvalget
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget
Børneudvalget
Handicaprådet

Gladsaxe

Michael Dorph Jensen
Tlf: 24810316
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Medlem af Trafik- og Teknikudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
Beboer- og pårørenderåd Møllegården
Integrationsrådet
Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget
Trafik- og Teknikudvalget
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Signe Rosa Skelbæk
Tlf: 51945731
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Torben Madsen
Tlf: 61556303
E-mail: [email protected]
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Psykiatri- og Handicapudvalget
Handicaprådet

Trine Henriksen
Tlf: 60631180
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, næstformand for Miljøudvalget. Medlem af Økonomiudvalget og Miljøudvalget
Skolerådet
Økonomiudvalget
Miljøudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Det Grønne Råd
Dagtilbudsrådet
Mølleåværket A/S
BIOFOS Holding A/S
Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø
Grundlisteudvalget

Greve

Mehmet Zeki Dogru
Tlf: 27595543
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Plan- og Udviklingsudvalget, Økonomiudvalget
Økonomiudvalget
Delegeret til KLs delegeretmøde

Gribskov

Michael Nielsen
Tlf: 22857363
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem af Økonomiudvalget, Næstformand for Beskæftigelse -og Unge- , Udvikling samt medlem af By og Land
Beskæftigelse, Industri og Ungeuddannelser

Guldborgsund

Bente Lerche-Thomsen
Tlf: 25 18 18 03
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Børn, Familie og Uddannelsesudvalg
Børn, Familie og Uddannelsesudvalg

Haderslev

Helene Hellesøe Appel
Medlem af byrådet

Halsnæs

Thue Lundgaard
Tlf: 50918785
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, formand for Udvalget for Ældre og Handicappede. Medlem af Økonomiudvalget
Formand Udvalget for Ældre og Handicappede.
Økonomiudvalget

Helsingør

Allan Berg Mortensen
Tlf: 25329596
E-mail: abm1[email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget
Social- og Beskæftigelsesudvalget
Økonomiudvalget

Jørgen Bodilsen
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
By-, Plan- og Miljøudvalget
Kultur- og Turismeudvalget

Herlev

Ibrahim Benli
Tlf: 60377641
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Arbejdsmarkedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Skolerådet og Kultur-og fritidsrådet
Arbejdsmarkedsudvalget
Skolerådet
Forenings- og Fritidsrådet

Marianne Dithmer
Tlf: 26790432
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, medlem af Økonomi- og Planlægningsudvalget, Sundheds- og Voksenudvalget og Familie- og Forebyggelsesudvalget
Økonomi- og Planlægningsudvalget
Sundheds- og Voksenudvalget
Familie- og Forebyggelsesudvalget

Hillerød

Tue Tortzen
Tlf: 22857362
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Udvalget for Natur, Miljø og Klima og Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme
Vestforbrænding
Hillerød Forsyning
Udvalget for Natur, Miljø og Klima
Udvalget for Erhverv, Beskæftigelse og Turisme

Hjørring

Louise Bilde Hvelplund
Tlf: 41937733
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem, medlem af Økonomiudvalget og Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget
Udbetaling Danmark
Økonomiudvalget
Hjørring krisecenter
Hjørring frivilligcenter

Holbæk

Karen Thestrup Clausen
Tlf: 72369040
E-mail: [email protected]
Kommunalbestyrelsesmedlem, formand for Børn og Ungeudvalget. Medlem af Økonomiudvalget og Udvalget for Klima og Miljø
TV2 ØST
Børn og Ungeudvalget
Økonomiudvalget
Udvalget for Klima og Miljø
Naturpark Åmosen
CSU Holbæk (Center for Specialundervisning)

Leif Juhl
Tlf: 72369160
Udvalget for Ældre og Sundhed
Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse

Horsens

Lisbeth Torfing
Tlf: 22159347
E-mail: [email protected]
Formand for Beskæftigelses- og Integrations­udvalget. Medlem af Børne- og Uddannelses­udvalget og Velfærds- og Sundhedsudvalget.
Beskæftigelses- og Integrations­udvalget
Børne- og Uddannelses­udvalget
Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Hvidovre

Karin Kofod
Medlem af kommunalbestyrelsen

Høje-Taastrup

Emil Viskum
Tlf: 40794974
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget, Socialudvalget, Institutions- og Skoleudvalget

Ishøj

Ole Wedel-Brandt
Tlf: 25216022
E-mail: [email protected]
Medlem af Børne- og Undervisningsudvalget og Klima- og Miljøudvalget
Børne- og Undervisningsudvalget
Klima- og Miljøudvalget

Kalundborg

Niels Erik Danielsen
Tlf: 21571158
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget

Kerteminde

Heino Salling
Byrådsmedlem
Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget
Økonomiudvalget

Kolding

Benny Dall
Tlf: 30600988
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af Plan-, Bolig- og Miljøudvalget
Formand for Socialøkonomi-, Handicap- og Hjælpemiddeludvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Arbejdsmarkedsudvalget

København

Bente Møller
Tlf: 21 65 33 51
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Suppleant til Folkeoplysningsudvalget
Suppleant til Børne- og Ungeudvalget
Medlem af Scenekunstudvalget
Gruppeformand i BR-gruppen
Medlem af Dialoggruppen vedr. DGI

Charlotte Lund
Tlf: 61 24 02 71
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Medlem af Socialudvalget
Medlem af By og Havns bestyrelse
Vestforbrændingen generalforsamling
Medlem af Handicaprådet
Suppleant til Børne- og Ungeudvalget

Frederik Werner Kronborg
Tlf: 30 91 98 01
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Formand for Folkeoplysningsudvalget
Suppleant til Handicaprådet
Medlem af bestyrelsen for Team Copenhagen
Medlem af Musikudvalget
Medlem af Dialoggruppen vedr. DGI
Suppleant til Rådet for Visuel Kunst
Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget

Gorm Anker Gunnarsen
Tlf: 61 24 02 74
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
ARC generalforsamling
Medlem af Valgbestyrelsen
Formand for Billedskolens bestyrelse
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
Suppleant til Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR)

Gyda Heding
Tlf: 30 18 08 26
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Medlem af Socialudvalget
Medlem af Borgerrådgiverudvalget
Næstformand for Børne- og Ungeudvalget
Suppleant til Folkeoplysningsudvalget
Suppleant til Bevillingsnævnet
Suppleant til Handicaprådet

Hassan Nur Wardere
Tlf: 30 18 08 19
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Medlem af Klageudvalget over Bevillingsnævnets afgørelser

Jean Thierry
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Suppleant til Boligkommisionen
Vestforbrændingen generalforsamling
Medlem af Revisionsudvalget
Medlem af Klageudvalget over Bevillingsnævnets afgørelser

Karina Vestergård Madsen
Tlf: 33 66 24 51
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Socialborgmester
Medlem af Økonomiudvalget
Medlem af HOFORs bestyrelse

Katrine Hassenkam Zoref
Tlf: 30 91 98 03
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Medlem af Børne- og Ungeudvalget
Medlem af Ungdomsskolens bestyrelse
Medlem af Dansk Jødisk Museums bestyrelse

Knud Holt Nielsen
Tlf: 30 18 08 27
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
Medlem af Bevillingsnævnet
Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget
Suppleant til Billedskolens bestyrelse

Line Barfod
Tlf: 33 66 26 26
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Teknik- og miljøborgmester
Medlem af økonomiudvalget
Formand for Centralkommunernes Transmissionsselskab (CTR)
Medlem af Boligkommissionen
ARC Generalforsamling
Vestforbrændingen generalforsamling
Formand for Vejnavnenævnet

Maria Sofie Petersen
E-mail: Maria_Sofi[email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Suppleant til Bevillingsnævnet
Suppleant til Valgbestyrelsen
Medlem af Handicaprådet
Medlem af Rådet for Visuel Kunst

Mikkel Skovgaard
Tlf: 26 24 92 74
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Medlem af Teknik- og Miljøudvalget
Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget
Medlem af Bevillingsudvalget
Vestforbrændingen generalforsamling
Medlem af Vejnavnenævnet

Sinem Demir
Tlf: 42 40 88 68
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Medlem af Borgerrådgiverudvalget
Medlem af Revisionsudvalget
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
Medlem af Økonomiudvalget

Stine Finné Toft
Tlf: 30 91 98 14
E-mail: [email protected]
Medlem af Borgerrepræsentationen
Medlem af Folkeoplysningsudvalget
Medlem af bestyrelsen for Thorvaldsens Museum
Medlem af Musikudvalget
Mdlem af Kultur- og Fritidsudvalget
Medlem af Økonomiudvalget

Køge

Niels Rolskov
Tlf: 26234933
E-mail: [email protected]
Formand for Klima- og Planudvalget. Medlem af Økonomiudvalget
SEAS-NVE
Klima- og Planudvalget
Økonomiudvalget
KLAR Forsyning

Lejre

Ivan Mott
Tlf: 21536285
E-mail: [email protected]
Formand for Teknik & Miljø

Lolland

Bente Ellebæk Borreskov
Tlf: 21562521
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Lyngby-Taarbæk

Henrik Bang
Tlf: 23114739
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen
Forebyggelses- og socialudvalget
Lyngby Taarbæk Forsyning
Økonomiudvalget
Teknikudvalget

Mariagerfjord

Malene Ingwersen
Tlf: 31 95 24 10
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Middelfart

Lasse Schmücker
Tlf: 71112829
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet
Teknisk Udvalg
Børn-, kultur- og fritidsudvalget
Energiudvalget (§17,4)

Norddjurs

Ulf Harbo
Tlf: 61651383
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget, Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget og Børne- og ungdomsudvalget
Økonomiudvalget
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget
Børne- og ungdomsudvalget
AquaDjurs

Næstved

Susanne Steensgaard Tariq
Tlf: 24755882
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Beskæftigelsesudvalget
Økonimuudvalget

Odder

Ditte-Marie Thejsen
Tlf: 50493046
E-mail: [email protected]
Næstformand i Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget. Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget
Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget
Økonomi- og Erhvervsudvalget

Leif Gjørtz Christensen
Tlf: 20960339
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen
Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
Plan- og Klima-udvalget

Odense

Reza Javid
Tlf: 71676720
E-mail: [email protected]
Medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget, Udvalget for Borgerinddragelse

Søren Freiesleben
Tlf: 23 63 89 11
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
By- og Kulturudvalget
Grønt Råd
VerdensmålsUdavalget

Odsherred

Amalie Petersen
Medlem af kommunalbestyrelsen

Randers

Bjarne Overmark
Tlf: 22213755
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet for Beboerlisten
Skole og uddannelsesudvalget
Socialudvalget
Beskæftigelsesudvalget
Repræsentantskabet i varme- og vandselskabet

Frida Valbjørn Christensen
Tlf: 93606004
E-mail: [email protected]
Medlem af Miljø- og teknikudvalget
Miljø- og teknikudvalget
Handicaprådet

Rebild

Flemming Larsen
Medlem af byrådet

Ringsted

Henrik Kjær
Tlf: 24524145
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Økonomiudvalget
Social- og Arbejdsmarkedsudvalget
Plan- og Boligudvalget
Ringsted Produktionsskole

Jan Jakobsen
Tlf: 61691675
E-mail: [email protected]
Kultur- og Trivselsudvalget
Ældre- og Genoptræningsudvalget

Roskilde

Anna Bondo Nielsen
Tlf: 29426759
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Økonomiudvalget
Skole og Børneudvalget
Klima og Miljøudvalget
Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering

Birgitte Baktoft
Medlem af byrådet

Jonas Paludan
Tlf: 50485066
E-mail: [email protected]

Rudersdal

Christoffer Emil Jexen
Tlf: 51895888
E-mail: [email protected]
Medlems af kommunalbestyrelsen
Klima- og miljøudvalg
Børn- og skoleudvalget
Økonomiufvalget
Formand for Folkeoplysningsudvalget

Rødovre

Marianne Rugaard Christensen
Tlf: 29902018
E-mail: [email protected]
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget
Heerup Museet

Peter Mikkelsen
Tlf: 40935653
E-mail: [email protected]
2. Viceborgmester, Medlem af Økonomiudvalget og Beskæftigelsesudvalget
1. viceborgmester 2022-2025
Økonomiudvalget
Beskæftigelsesudvalget

Silkeborg

Peter Sig Kristensen
Tlf: 51509125
E-mail: [email protected]
Medlem af Klima- og Miljøudvalget og Børne- og Ungeudvalget
Klima- og Miljøudvalget
Børne- og Ungeudvalget,
Integrationsrådet

Signe Haahr Lindegaard
Tlf: 40812971
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Skanderborg

Peter Kjær
Tlf: 20652469
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Slagelse

Thomas Clausen
Tlf: 53257849
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Sorø

Bo Mouritzen
Tlf: 60354662
E-mail: [email protected]
Medlem af Børn- og Undervisningsudvalget
Børn- og Undervisningsudvalget
Handicaprådet

Stevns

Sejer Folke
Tlf: 22419119
E-mail: [email protected]
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme
Arbejdsmarked, Erhverv og Turisme

Svendborg

Ib Knudsen
Tlf: 24886798
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Jesper Kiel
Tlf: 24524155
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem
Økonomiudvalget
Svendborg VE A/S
Svendborg Vejbeslysning A/S
Vand og Affald A/S

Stina Sølvberg Thomsen
Tlf: 20977811
E-mail: [email protected]
Byrådsmedlem - Stedfortræder fra 1. september 2020

Syddjurs

Jesper Yde Knudsen
Tlf: 23839891
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet
Økonomiudvalget
Udvalget for Familier, Børn og læring

Niels Peter Mortensen
Tlf: 24634611
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet
Natur-, Teknik- og Miljøudvalget
Medlem af KKR Midtjylland
Bestyrelsesmedlem Syddjurs Gymnasium

Sønderborg

Asger Romme Andersen
Tlf: 51363510
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Tårnby

Dorthe Hecht
Tlf: 20969096
E-mail: [email protected]
Medlem af Økonomiudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget
Økonomiudvalget
Børne- og Skoleudvalget
Sundheds- og Omsorgsudvalget
Handicaprådet
Skolebestyrelse på Tårnbygårdsskolen

Thisted

Jens Otto Madsen
Tlf: 23261278
E-mail: [email protected]
Medlem af Social- og Sundhedsudvalget
Social- og Sundhedsudvalget

Vallensbæk

Jens Ove Bay
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Viborg

Aksel Rosager Johansen
Tlf: 28886328
E-mail: [email protected]
Medlem af byrådet

Vordingborg

Martin Graff Jørgensen
Tlf: 71755693
E-mail: [email protected]
Medlem af kommunalbestyrelsen

Mette Gerdøe-Frederiksen
Tlf: 41208002
E-mail: [email protected]
Næstformand i Udvalget for Børn, Unge og Familie
Udvalget for Børn, Unge og Familie
Handicaprådet

Hits: 0