Victoria Velasquez

Coronakrisen har ikke ændret ved den voksende ulighed, klimakrise eller hvordan vores medborgere udsættes for diskrimination. Krisen sætter spot på disse problemer. Men når hverdagen pludselig vendes på hovedet, så åbnes også muligheder for nye løsninger. Ja, vi har set fællesskabet fra sin stærkeste side, men alligevel står vi flere steder svækket i klassekampen. Hvordan sikrer vi, at frustrationer ikke bliver til handlingslammelse, men vendes til handlekraft, der finder nye veje til fordel for de mange? Det kommer ikke af sig selv. Det kræver en hård indsats fra os alle, ikke mindst fra Christiansborg – og vi skal lykkes!
I fællesskab skal vi gøre Enhedslistens svar og løsninger endnu mere aktuelle og relevante. For et nyt flertal er ikke det samme som, at alle progressive krav bliver indfriet. Det kan vi fx se, når regeringen klimanøler, vil rive menneskers hjem ned med den diskriminerende ”ghetto”-lov, modarbejder forbedringer af dagpengene, og tøver med et opgør mod fattigdomsydelserne.
En vigtig del af svaret er at styrke og forankre arbejdet uden for ”borgen”, så det folkelige pres ikke alene sætter dagsordener, men bliver katalysator for forbedringer og medbestemmelse i hverdagen.
Vi kan vende apati og desillusion til håb og styrke kampen for et demokratisk, bæredygtigt, solidarisk og retfærdigt samfund. Vi må hele tiden lære, hvordan vi kan blive bedre. Det arbejde vil jeg fortsat gerne bidrage til og håber på din tillid.
Lad os smøge ærmerne op. Kampen fortsætter <3

Køn: Kvinde
Alder: 29
Afdeling: Vesterbro
Uddannelse: Kandidat i Arbejdslivsstudier og Socialvidenskab
Beskæftigelse: Enhedslistens ordfører på beskæftigelse, erhverv, økonomi og Europaråd
Fagforening: HK og Dansk Magisterforening