Søren Egge Rasmussen

Det er mit sjette år i Folketinget og jeg er klar til at tage en tørn mere. Jeg er uddannet tømrer og økologisk landmand og har også erfaringer fra Århus Byråd, bestyrelsesarbejde i forbrugerejede energiselskaber, græsrodsorganisationer og boligforeninger.
Jeg bor i et økologisk andelssamfund, hvor bæredygtighed, fællesskaber, omstillingen til vedvarende energi og økologisk landbrug er fundamentet for vores liv. Mine erfaringer bruger jeg direkte som ordfører for bolig, landbrug, fødevarer, energi og dyrevelfærd. Enhedslisten har en ambitiøs grøn politik, med krav om bæredygtigt byggeri, flere økologiske løsninger i landbruget og lavere CO2-udslip.
Vi skal turde prioritere de grønne områder og sikre, at de største forurenere bidrager mest til at løse klimaudfordringerne. Gennem den grønne omstilling skal vi skabe lokale kollektive resultater og prioritere globalt samarbejde. Omstillingen til et bæredygtigt samfund sikrer meningsfyldte arbejdspladser, der kan hjælpe os i gang på den anden side af coronakrisen.
Der skal investeres i bedre kollektiv trafik, vedvarende energi og bedre boliger. Udsatte boligområder skal ikke ryddes med bulldozer. Vi har brug for billige boliger både til studerende, flygtninge, og de mennesker, som rammes af kontanthjælp og coronakrisen. Lad os sammen kæmpe for, at det rød-grønne flertal i folketinget presser regeringen til at skabe forandringer. Vi har mindre end 10 år til at løse klimakrisen – øget klimakamp NU - også udenfor folketinget.

Køn: Mand
Alder: 59
Afdeling: Enhedslisten Århus Øst
Uddannelse: Tømrer og Økologisk Landmand
Beskæftigelse: Folketingsmedlem
Fagforening: 3F-Rymarken