Peder Hvelplund

Coronakrisen har især lært os to ting. Det er muligt at lave store forandringer i vores samfund, når det kræves. Det er en afgørende og vigtig viden, når vi skal omstille samfundet til et klimaneutralt samfund. Der bliver der også brug for store omstillinger og et forsigtighedsprincip, hvor vi går længere end eksperterne anbefaler. Af hensyn til klimaet, fremtidige generationer, globalt ansvar og vores liv. Derfor skal klimakrisen behandles med samme alvor som Coronakrisen og sikre en grøn og social retfærdig omstilling, hvor vi frisætter ressourcer i stedet for at forbruge dem.

Vi har osse lært hvor afhængige vi er af stærke fællesskaber. Både som individer men også som samfund. Et offentligt finansieret sundhedsvæsen med lige adgang til alle. Offentlige finanser der kan holde hånden under arbejdspladser. Men også muligheden for at kunne mødes, bekæmpe ensomhed og styrke trivslen. Vi skal skabe rammerne for stærke fællesskaber.

Jeg er 53 år, er gift med Louise, som sidder i byrådet i Hjørring. Vi har sammen 3 børn og et plejebarn. Jeg sidder i Folketinget, hvor jeg er Gruppeformand og mest beskæftiger mig med Klima og Corona. Jeg har været med i Enhedslisten siden starten og sidder i øjeblikket i HB og FU. Jeg vil gerne fortsætte med at være en del af den kollektive indsats for Enhedslisten på Christiansborg.

Køn: Mand
Alder: 53
Afdeling: Hjørring
Uddannelse: Fritidspædagog
Beskæftigelse: Folketingsmedlem
Fagforening: HK