Louis Jacobsen

Coronaen har sat os alle til tælling, nedlukningen har været hård ved mange og vi kommer til at stå overfor en kæmpe opgave med at støtte op omkring alle dem Coronaen har ramt hårdt. Mange har mistet jobbet og mange har også måtte døje med mistrivsel som konsekvens af Coronaen. Men Coronaen har også vist hvor vigtigt det er med fælleskaber, og at udhulningen af sundhedssektoren og velfærden skal stoppes. Vi kan og skal ikke stå alene. Pludselig var vi mange der stod og havde brug for både sundhedssektoren og arbejdsløshedsunderstøttelse. Den ene nødplan efter den anden måtte køres i stilling. Med tanke på de næste store omstillinger vi står overfor, bl.a den grønne, er der derfor kun en vej. Skal vi igennem de her omstillinger skal der investeres massivt i både sundhed og uddannelse. Når hele sektorer skal omlægges til bæredygtighed kan det hurtigt skabe utryghed blandt folkene på gulvet. Vi skal sikre at vi med tryghed kan imødegå de udfordringer som fremtiden, og den nødvendige grønne omstilling, kommer til at byde os.

Hvem er jeg? Far til to. Murersvend. Kom i lære i 2002. Udlært i 2006. Arbejder på diverse byggepladser i og omkring København. Bestyrelsesmedlem i Murersvendenes Brancheklub i København. Bestyrelsesmedlem i Bygge, Jord og Miljø arbejdernes fagforening I København. Hovedbestyrelsesmedlem i Enhedslisten.

Køn: Mand
Alder: 35
Afdeling: Blågård
Uddannelse: Murersvend
Beskæftigelse: Inde for byggeriet
Fagforening: 3F BJMF