Anja Radeka

Flygtningebarn fra borgerkrigen på Balkan, første år i flygtningelejr og en opvækst på Falster har givet mig indsigt i fattigdom, racisme og vigtigheden af solidarisk flygtningepolitik. Vi skal have de danske børn hjem fra fangelejre og vi skal sikre en fair fordeling af flygtninge.
Enhedslisten har sammen med bevægelserne rykket på klimapolitikken. Selvom regeringen har forpligtet sig igennem klimaloven, er arbejdet for en social, retfærdig og grøn omstilling ikke slut. Vi skal fortsat presse regeringen for at iværksætte mere klimahandling. Vi har ikke tid til flere udsættelser.
Selvom Corona rammer alle, rammer den forskelligt. De fleste kan regne med at komme ud på den anden side af krisen, men der er også mange hvis livsgrundlag vakler. Den økonomiske ulighed er steget og imens nogen har tjent millioner på aktier, har andre mistet arbejde og ikke haft nok til mad. Det er en fordrejet kapitalistisk kultur.
Me-too har sat fokus på, at selvom mænd og kvinder er lige for loven er det en anden historie i praksis. Sexisme trives men også vold mod kvinder er et problem. Enhedslisten skal gå forrest i kampen for et ligeværdigt samfund og sætte fokus på de sociale normer og kønsstereotyper, der gør at patriarkatet ikke er slået ned.
Vi skal holde fast i, at vi er bevægelsernes parti, og at vi i folketinget kan arbejde på at få deres krav hørt og omsat til politiske beslutninger. Jeg er selv engageret i bevægelsesarbejde ift. at stoppe vold mod kvinder, inklusion og bedre velfærd

Køn: Kvinde
Alder: 31
Afdeling: Vesterbro
Uddannelse: Cand. Tværkulturelle Studier KUA
Beskæftigelse: Leder af Viden og Udvikling hos Dansk Kvindesamfunds Krisecentre
Fagforening: Djøf