Vedtagelse om regeringsspørgsmålet

Vedtagelse om regeringsspørgsmålet

1. Enhedslisten ønsker et grundlæggende brud med den politik, der i mere end 15 år har været ført af skiftende Venstre- eller socialdemokratisk ledede regeringer. Vores politiske ambition begrænser sig ikke til at sikre små korrektioner af Socialdemokratiets fejlslagne politiske kurs. Det er vores mål at opbygge et politisk alternativ og skabe en ny politisk kurs. Vi arbejder for at sikre os størst mulig politisk indflydelse. Både her og nu i tiden efter Løkke-regeringen og i et længere perspektiv, hvor vi vil arbejde for at muliggøre dannelsen af en progressiv rød-grøn regering.

2. Indtil der er tilstrækkelig opbakning hertil, vil Enhedslisten pege på den mindst ringe forhandlingsleder efter et valg. Det har hidtil været Socialdemokratiets formand, og med de nuværende politiske styrkeforhold vil det formodentlig også være tilfældet efter næste valg. Vi kan under alle omstændigheder garantere, at Enhedslisten aldrig kommer til at pege på Lars Løkke, men på baggrund af erfaringerne med Thorning regeringen, der bl.a. gennemførte en ekstremt socialt skæv skattereform, forringede førtidspensionerne, satte DONG til salg og fjernede lærernes ret til frit at forhandle deres overenskomst, er der brug for at skærpe kursen overfor socialdemokraterne.

3. Vi vil derfor forbeholde os retten til at spille en aktiv rolle i forbindelse med regeringsdannelsen for at få en ny regering til at udforme et regeringsgrundlag, der afspejler det politiske flertal, der bringer den til magten. Et grundlag, der afspejler en tydelig forskel til Løkke regeringens politik. Enhedslisten kan derfor fremsætte konkrete politiske betingelser som forudsætning for at pege på en socialdemokratisk ledet regering. Enhedslisten vil i den forbindelse lytte til de krav om politiske forandringer, der rejses af faglige organisationer, elev- og studenterbevægelsen, miljøorganisationer og de foreninger og bevægelser, der repræsenterer de mange, der står udenfor arbejdsmarkedet. Den konkrete forhandlingslinje vedtages af Enhedslistens hovedbestyrelse.

4. Efter at en regering er dannet, vil Enhedslisten bruge rollen som parlamentarisk grundlag til at søge indflydelse til at få gennemført mest mulig af vores politik. Vi vil være til rådighed for aftaler, så længe de trækker Danmark i den rigtige retning. Men vi siger også klart, at vores støtte til en regering ikke er en blankocheck. Det er et grundlæggende princip for Enhedslistens parlamentariske arbejde, at vi arbejder for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse, og vi vil aldrig lade os presse eller true til at medvirke til forringelser af almindelige menneskers vilkår, forringelser for naturen og miljøet eller forringelser af frihedsrettighederne. Hvis en socialdemokratisk regering bryder de løfter, der fik Enhedslisten til at pege på en socialdemokratisk forhandlingsleder, eller hvis den sammen med højrefløjen gennemfører alvorlige angreb på mennesker eller miljø, kan Enhedslisten beslutte at trække sin parlamentariske støtte til regeringen, så vælgerne kan spørges ved et valg. Tilsvarende kan Enhedslisten stille mistillidsvotum til enkeltministre, der fejlinformerer Folketinget eller i særlig grad modarbejder Enhedslistens politik som fx omkring DONG-salget eller lockouten af lærerne. En sådan beslutning skal træffes af Enhedslistens Hovedbestyrelse.

5. Enhedslistens hovedbestyrelse åbner med denne vedtagelse for at tage nye parlamentariske redskaber i brug. Den politiske situation i Danmark er ustabil, og derfor er der brug for en fortsat debat om Enhedslistens parlamentariske strategi, sådan at den svarer til styrkeforholdene både indenfor og udenfor Christiansborg. Konkret vil årsmødet i 2018 være en anledning til, at vi sammen diskuterer vores position.