Vedtagelse om Palæstina/Israel

Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelse den 22. oktober 2023

Vedtagelse fra Enhedslistens hovedbestyrelse vedr. konflikten i Palæstina/Israel

 

Enhedslisten tager klart afstand fra drab, overfald på og overgreb mod civile – uanset hvilke begrundelser man kan finde på for at retfærdiggøre sine handlinger. Derfor tager vi klart afstand fra Hamas m.fl.s angreb på, drab på og gidselstagninger af civile, ligesom vi tager klart afstand fra Israels mangeårige overgreb og drab i de besatte områder på Vestbredden og Gaza og de aktuelle massive bombninger drab på civile i Gaza, ødelæggelse af livsvigtig infrastruktur som vand, el, og brændstof, samt blokaden af humanitær bistand.

Aktuelt er den vigtigste opgave at stoppe krigshandlingerne. Derfor tilslutter vi os de udtalelser som FN’s Generelsekretær Antonio Guterres er kommet med på fredmødet i Cairo 21.10.23, og vi opfordrer den danske regering og det danske folketing til at gøre det samme.

Derfor arbejder vi for at skabe en bred bevægelse (både parlamentarisk og udenomsparlamentarisk) for kravene om våbenhvile, frigivelse af alle gidsler, humanitær bistand og forhandlinger NU.
Samtidig skal vi arbejde for at skabe en bredere forståelse for, at en reel løsning forudsætter et stop for Israels besættelser og overgreb mod palæstinenserne i de besatte områder og Gaza samt forhandlinger med henblik på et etablere en levedygtig palæstinensisk stat.

I forlængelse af dette opfordrer HB vores afdelinger og medlemmer til at støtte alle aktiviteter, som bakker op bag disse målsætninger, og selv tage initiativ til sådanne. Enhedslisten støtter ikke aktiviteter, der indebærer støtte til brud på menneskerettigheder eller krigens love om at beskytte civilbefolkningen både i Israel, på Vestbredden og i Gaza.

På vores hjemmeside lægges der artikler, som både fremlægger vores vurdering af den aktuelle situation, giver et historisk rids over situationen og beskriver vores kort- og langsigtede mål.

Vores medlemmer i folketing og EU-parlament fortsætter deres arbejde med at skabe opbakning til kravet om stop for de aktuelle krigshandlinger og bombninger samt en reel og holdbar løsning, som sikrer palæstinenserne en selvstændig og bæredygtig stat.