Enhedslisten vil gøre en forskel i kommunerne!

Enhedslisten havde et fantastisk kommunal- og regionsvalg.

Vi opstillede i 86 kommuner og alle fem regioner. Vi blev repræsenteret i 76 kommuner med i alt 119 repræsentanter og i de fem regioner med 15 repræsentanter.

Valgkampen var præget af et højt aktivitetsniveau i afdelingerne, flere nye afdelinger blev dannet og/eller aktiveret i forbindelse med valgkampen, ligesom samarbejdet med SUF de fleste steder var rigtig godt og konstruktivt.

Enhedslisten er dermed nu et landsdækkende parti, med aktive afdelinger og medlemmer over hele landet og med en rigtig god mulighed for at være med til at sætte dagsordenen ba°de lokalt og pa° landsplan.

Selvom rigtig mange valgte at sætte deres kryds ved liste Ø den 19. november er det dog ogsa° tydeligt, at dette ikke er nok.

Blot en uge efter kommunalvalget valgte regeringen at indga° en finanslovsaftale med V og K. Pa° trods af, at regeringen hidtil har gennemført utallige ulighedsskabende og forringende reformer med de borgerlige, forsøgte Enhedslisten til det sidste at lave en finanslovsaftale, der langt om længe ville vise, at regeringen var villige til at skifte spor og udnytte det røde flertal. Desværre valgte regeringen at fortsætte ad det bla° spor.

At den sa°kaldt røde regering endnu engang vælger at føre nyliberal nedskæringspolitik med de borgerlige risikerer at føre til desillusionering og politisk apati.

Det er derfor vigtigt at Enhedslistens afdelinger og medlemmer udnytter vores styrke til at vise at det kan nytte at kæmpe.

Vi skal bruge vores nyvundne lokalparlamentariske styrke til at styrke og mobilisere lokalt gennem kontakt til og samarbejde med lokale fagforeninger, elevra°d/organisationer, forældreorganisationer, ældrera°d, bruger- og borgergrupper og mange flere.

Gennem vores repræsentation i byra°d og regionsra°d kan vi formidle information til de berørte om, hvad der sker – nedskæringer, skolelukninger, miljøplaner etc. Og vi kan være et talerør for de lokale bevægelser og interesser ind i byra°dene. Vi kan sørge for, at det ogsa° bringes ind i bestyrelserne for Kommunernes Landsorganisation og Danske Regioner, hvor vi nu fa°r pladser. Og ikke mindst kan vi – ba°de lokalt og pa° landsplan – forsøge at samle og koordinere de forskellige kampe, sa° kunstigt opstillede modsætninger som ”børnene mod de gamle”, ”yder-Danmark mod storbyerne” eller lignende, ikke fa°r lov til at splitte den fælles kamp.

Hovedbestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer og afdelinger til at fortsætte det arbejde, der resulterede i det flotte valgresultat. Kontakt den lokale SUF-gruppe, de lokale fagforeninger, interesseorganisationer med mere og find ud af, hvordan I bedst styrker og koordinerer kampen for at andet og bedre samfund. Vi har et stort arbejde forude – og vi har brug for alle gode kræfter for at løfte opgaven.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse d. 7. december