Indlæser Begivenheder

Medlemsmøde

Varighed

2. september 19:00 – 2. september 19:00

Adresse
Tilmeld dig nu

Der indkaldes til medlemsmøde torsdag d. 2.september kl. 19.00 i Riddergade 16,1.sal i Næstved.
Det er muligt at deltage på zoom. Zoom-link sendes ud nogle dage før mødet til alle.
Temaet for mødet er det kommende kommunalvalg, hvor vi skal have valggrundlaget vedtaget og have besluttet en rækkefølge for kandidaterne fra nr. 3 .
Ønsker du at stille op, kan det nås endnu på dette møde, hvor medlemsmødet skal godkende dit kandidatur. Kan du ikke være til stede, så kontakt mig inden mødet.
Valgkampsgruppens forslag til valggrundlag er sendt ud til alle.
Forslag til dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent.
2. Diverse:
Bl.a.: Susanne og Tommy har været på valgkamps weekend og vil fortælle lidt om dette.
3. Diskussion og vedtagelse af valggrundlag (er udsendt til alle)
4. Godkendelse af nye kandidater
5. Vedtagelse af endelig liste til kommunalvalget.
6. Eventuelt.
Preben Petersen, kontaktperson.
28970555/ fastnet:55777242