Indlæser Begivenheder

Annisse Lokalråds vælgermøde

Varighed

27. oktober 19:30 – 27. oktober 22:00

Adresse
Tilmeld dig nu

Arne Würgler deltager.
Annisse Lokalråd invitere…
Venstre, Socialistisk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti, Nyt Gribskov, Dansk Folkeparti, Ny Borgerlige, Enhedslisten, Gribskov Radikale Venstre, Alternativet.
Annisse Lokalråd inviterer en politiker fra hvert af de partier, som opstiller til kommunevalget i Gribskov Kommune, til at deltage i en paneldiskussion ved et vælgermøder i Annisse Forsamlingshus, onsdag den 27. oktober 2021 klokken 19.30.
Vælgermødet afholdes i et samarbejde mellem Annisse Lokalråd og Annisse Forsamlingshus, og mødet er i forlængelse af fællesspisningen onsdag den 27. oktober kl. 18.00. De politikere, som sidder i panelet, inviteres til at deltage i fællesspisningen. Vælgermødet forventes at starte ca. kl. 19.30 og slutte omkring klokken 22.00.
Ved de fire foregående kommunevalg afholdt vi også vælgermøde. Det er vores erfaring, at der er stort fremmøde, god spørgelyst og ikke mindst en positiv og hyggelig stemning. Spørgerne fokuserede naturligvis på det lokale, og vi forventer fokus på disse emner:
Opfølgning på ’Dialogmøde 23. marts 2021 om Annisse og omegn’. – Hvad er der sket? Har nogle idéer kunnet bruges?
Stisystemer – eksempelvis realisering af kommuneplan 2021-2033
Plan for udbygning af kommunen og fastholdelse af de små lokalsamfund?
Ren Arresø og Annisse som klima- og energilandsby
Inge Lykke, forsamlingshusets formand, og Jette Haugaard, lokalrådets formand, bliver vælgermødets to ordstyrere.
Vi vil sørge for, at der bliver tid til forhåbentlig mange spørgsmål fra salen – også gerne om andre emner end de fire ovenfor nævnte.
Denne indbydelse er sendt ud til alle partier, som opstiller til kommunevalget i Gribskov kommune.
Vi håber, at alle partier vil give tilsagn om deltagelse. Svar udbedes senest den 15. oktober 2021 til Jette Haugaard på e.mail [email protected] eller på mobil 6142 3271.
Vi skal have oplyst navn på deltager, og om deltageren både er spisegæst og paneldebattør.
Med venlig hilsen
Jette Haugaard                                                                         Inge Lykke
formand Annisse Lokalråd                                             formand Annisse Forsamlingshus