Indlæser Begivenheder

Årsmøde 2024

Varighed

4. maj – 5. maj

Adresse

 

Enhedslistens årsmøde 2024 afholdes den 4. – 5. maj.

Årsmødet afvikles denne gang elektronisk via Zoom.

 

Frister for Enhedslistens årsmøde 2024

 

 • 15. februar kl. 12.00: Frist for opstilling til urafstemning om spidskandidater til Folketinget
 • 23. februar kl. 12.00: Frist for hovedforslag herunder forslag og vedtægtsændringer
 • 1. marts: Udsending af Årsmødehæfte 1
 • 1. – 15. marts: Elektronisk vejledende urafstemning om spidskandidater til folketinget for Enhedslistens medlemmer
 • 1. marts – 1. april: Periode med delegeretvalg i afdelingerne
 • 8. marts: Frist for udsending af Hovedbestyrelsens forslag til dagsorden
 • 20. marts kl. 12.00:
  Frist for opstilling til Hovedbestyrelsen
  Frist for opstilling til Rød Fond
  Frist for opstilling til Vedtægtsnævnet
  Frist for opstilling til interne revisorer
  Frist for opstilling til Ligebehandlingskommittéen
  Frist for beretninger fra udvalg og netværk
 • 2. april kl. 12.00: Frist for tilmelding af delegerede, suppleanter og ekstrasuppleanter.
 • 2. april kl. 12.00:
  Frist for ændringsforslag til hovedforslag
  Frist for ændringsforslag til vedtægtsændringsforslag
 • 9. april: Udsending af Årsmødehæfte 2
 • 26. april kl. 12.00:
  Frist for ændringsforslag til dagsorden og forretningsorden
  Frist for kandidatudvalgets forslag til kandidatliste
 • 4. maj kl. 8.00: Frist for at opretholde ændringsforslag, som er ind- eller omarbejdede af Hovedbestyrelsen eller som Hovedbestyrelsen indstiller til ikke at behandle.
 • 4. maj kl. 12.00: Frist for alternative forslag til kandidatlister (spidskandidater til Folketinget)
 • 4. – 5. maj: Årsmøde 2024

 

Yderligere information om årsmødet udsendes til alle medlemmer i januar.