DAGSORDEN FOR ÅRSMØDE 2016

Dette er hovedbestyrelsens første forslag til dagsorden. Der vil i årsmødehæfte 2 foreligge et endeligt, revideret forslag til dagsorden.

 

Lørdag den 14. maj

 

13.00-14.00 Indskrivning

14.00-15.00 1. Velkomst og konstituering

Åbningstale

Konstituering (Valg af dirigenter, vedtagelse af dagsorden og forretningsorden, herunder stillingtagen til afvisning af indkomne forslag)

15.00-16.00 2. Den politiske situation. Beretningsdebat

Hovedbestyrelsens og folketingsgruppens beretning.

16.00-16.15 Pause

16.15-18.30 2. Beretningsdebat – fortsat

18.30-19.30 Middag

19.30-21.30 Workshops

Diverse workshops (plan følger i årsmødehæfte 2), samt møde for kandidatudvalget

 

Søndag den 15. maj

 

09.00-10.30 3. Hovedforslag om EU-program

10.30-10.45 Pause

10.45-12.00 3. Hovedforslag om EU-program – fortsat

Afstemning

12.00-13.00 Frokost

13.00-15.45 4. Skal Enhedslisten opstille på Folkebevægelsens liste til EU-parlamentsvalget i 2019 eller stille selvstændigt op?
Herunder behandles også forslag 5.1 Enhedslisten prioriterer opbygning af Folkebevægelsen mod EU lokalt

Debat

Afstemning

15.45-16.00 Pause

16.00-17.00 6. Vedtægtsændringer

17.00-17.15 Pause

17.15-18.15 7. Arbejdsplan

18.15-18.50 8. Valg til HB, Rød Fond, Vedtægtsnævn og kritisk revisor

18.50-19.00 Forslag til kandidatliste

19.00-20.00 Aftensmad

20.00-01.00 Musik og fest

 

Mandag den 16. maj

 

09.00-10.30 9. Vedtagelse af kandidatliste

Fremlæggelse af evt. alternative kandidatlister, debat og afstemning

10.30-12.00 6. Vedtægtsændringer – fortsat

12.00-12.30 Frokost – sandwich

12.30-13.30 10. Regnskab og budget

13.30-14.00 11.  Præsentation af valg af HB, kritisk revisor, Rød Fond og Vedtægtsnævnet

Afslutning