Vil du et bedre Europa? Så giv Folkebevægelsen mod EU en vælgererklæring til EP-valget 2024! 

Ved at give en vælgererklæring til Folkebevægelsen mod EU’s opstilling til EU-parlamentsvalget i 2024, så giver du en stemme til en konsekvent modstand mod Fort Europa og EU’s centralisering af magt – og for demokrati, internationalt samarbejde, velfærden og klimakampen.

Folkebevægelsen mod EU spillede en afgørende rolle i folkeafstemningerne om Maastricht-traktaten, euroen og retsforbeholdet. Ved at arbejde tværpolitisk er vi samlende og bidrager til, at vi vinder EU-folkeafstemninger.

Folkebevægelsen mod EU har været repræsenteret i EU-parlamentet af Ole Krarup, Lis Jensen, Søren Søndergaard og Rina Ronja Kari, der alle var medlemmer af Enhedslisten.

Vi har gennem hele vores eksistens haft blik for, at EU ikke kun påvirker vores hverdag i Danmark og EU, men, at EU også påvirker hverdagen udenfor EU.

EU og den fattige verden

Folkebevægelsen har gennem årtier haft et klart blik på betydningen af EU’s handelsmure vendt mod ikke mindst det globale syd. Omvendt har EU ikke holdt sig tilbage for at sælge sin EU-støttede landbrugsvarer i det førnævnte globale syd. Et eksempel er EU’s salg af kyllingekød til Ghana med EU-støtte i ryggen, og hvor konsekvensen var en katastrofe for den lokale produktion, og følgeindustri, med arbejdsløshed til følge. Ligeledes har EU dumpet EU-støttet mælkepulver på markedet i Elfenbenskysten med de samme konsekvenser.   

Når desperate fattige og arbejdsløse mennesker så begiver sig mod EU’s ydre grænser, bliver de mødt af et stadig mere militariseret grænseværn.

Folkebevægelsen mod EU mener, at vi i højere grad må se indad på os selv og den politik EU fører overfor den fattige verden. Det gælder i forhold EU’s handelspolitik, men også eksempelvis EU’s valg af ”samarbejdspartnere” i forhold til at outsource sin grænsebeskyttelse til eksterne partnere som bl.a. Marokko, Tyrkiet og den libyske kystvagt.

Hvorfor er Folkebevægelsens stemme vigtig?

I forbindelse med folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet var vi ikke repræsenteret i EU-parlamentet. Det svækkede den fælles kamp imod EU’s militære projekt, og betød bl.a. at Folkebevægelsen mod EU ikke blev repræsenteret i de vigtige TV-debatter, og at vi var svækkede.

Vi håber, at du ser vigtigheden i det tværpolitiske arbejde imod EU-superstaten, og at du vil hjælpe os.

Giv Folkebevægelsen mod EU venligst en vælgererklæring på denne side – og husk, at den skal bekræftes efter en uge. Find vælgererklæringen her

Hvis du ikke har Mit-id, så kan du ringe til Indenrigs- og Sundhedsministeriet på 72 28 24 00, mandag-torsdag 8.30-16 og fredag 8.30-15.30 og fortælle dem, at du vil give en vælgererklæring til Folkebevægelsen mod EU, så vi kan opstille i EU-parlamentsvalget.

Mange tak for din hjælp til gavn for et bedre Europa og en bedre verden!