Vedtagelse om proces for 100-dagsplan

Der laves en opsamling der rummer følgende:

Forord med analyse af debatten og diskussionen – hvem har vi talt med og hvad har vi fået ud af det? Har vi skabt håb, har vi engageret flere, har vi mobiliseret? Hvad synes vi, at debatten viser om behovet og muligheden for forandring?

En opsamling på hver enkelt tema på 5-10 linjer: hvad har det overordnede indtryk og feedback været på hvert område?

En liste med de ti (?) vigtigste punkter/forslag/input/områder, som vi vil tage med ind i en valgkamp.

Vejen videre. Perspektivet er en valgkamp, hvor vi skal have flest mulige mandater til de partier, der ikke står for forskellige nuancer af blå politik og af en styrkelse af visionært bevægelsesarbejde.

Proces:

Sekretariatet/FU udarbejder et udkast til opsamlingen, der fremsendes så betids at HB-medlemmer kan fremsætte ændringsforslag før mødet i oktober.