Vedtægtsnævnets afgørelser

Denne side er under opbygning. Vi lægger løbende både nye og gamle vedtagelser op på siden.

Afgørelse af ansattekvote og midlertidig ansættelse
Marts, 2018 Spørgsmål: Vi har en ansat der er i en midlertidig stilling. Den udløber d. 30. april...
Afgørelse af frister for hovedforslag og ændringsforslag
Februar 2014 Vedtægtsnævnet skal gøre opmærksom på, at de frister for hovedforslag og ændringsforslag...
Afgørelse af hvornår et medlem skal slettes på grund af restance
Juli, 2014 Vedtægtsnævnet er blevet bedt om at afklare vedtægternes definition af, hvornår et medlem...