Udtalelse om OK18


Udtalelse fra Enhedslistens hovedbestyrelse om OK18

Vedtaget den 24. juni 2018

Det er Enhedslistens vurdering at overenskomstforhandlingerne på det offentlige område, OK18, var et historisk nybrud og at mobiliseringerne var en historisk succes.

Musketereden blandt de offentlige ansattes organisationer og solidariteten mellem medlemmerne viser en mulig ændring af styrkeforholdene og nye veje for overenskomstfornyelserne.

Det viste sig ved

  • at lønmodtagerorganisationerne stillede op samlet, overfor de offentlige arbejdsgivere
  • at mobiliseringen foregik som optakt til forhandlingerne og ikke først i afstemningsfasen
  • at der kom lokale aktiviteter på tværs af faggrænser i de enkelte kommuner, hvor der blev bygget videre på de lokale velfærdsinitiativer
  • at der var store landsdækkende markeringer
  • at der var døgnlange faneborge ved og under forhandlingerne
  • at der var et hidtil uset informationsarbejde ud til hele samfundet
  • at der kom opbakning fra de privatansatte
  • at der blev skabt en overvældende folkelig opbakning

Med disse elementer blev regeringen og de kommunale og regionale arbejdsgivere pressede

Lærerne kom desværre ikke i mål. Men den solidaritet der er opbygget, skal bruges ude lokalt, i de enkelte kommuner, til at opnå løsninger der senest i 2021 skal føre til en ny aftale. Skal dette lykkes, er der brug for at fastholde opbakningen og mobiliseringen på tværs af forbund og mellem medlemmerne

Enhedslisten vil aktivt bakke op om en sådan proces overalt i landet.

De offentlige arbejdsgivere blev presset til en forbedring af reallønnen og sikring af spisepausen. Om end der på nogen områder måtte betales for spisepausen

Afstemningsresultaterne fra de enkelte forbund var historisk høje, og er et udtryk for at aktivitet og mobilisering flytter mennesker.

Mange politikere taler om, at det er nødvendigt med en ny model, og at konfliktniveauet er for højt.

Mette Frederiksen har foreslået en kommission, der skal finde en løsning så der ikke fremover bliver politisk indblanding.

I Enhedslisten ser vi ikke noget behov for en ny model, der sløre den kendsgerning, at det er politikerne der er arbejdsgivere for de offentligt ansatte.

Vi vil forsvarer konfliktretten

De offentligt ansatte skal fortsat have strejkevåbnet.

Lockout-muligheden er en naturlig følgesvend, men anvendt helt ude af proportion ved OK 18. Den blev anvendt af socialdemokraterne, også der hvor de kunne have gjort noget andet, eksempelvis have støttet den fornuftige og ansvarlige løsning, som de offentligt ansatte kæmpede for.

I sidste ende handler det om hvilke politikere der har ansvaret.

Socialdemokraterne gjorde som de plejer, de stemte for lockouten og beskyldte andre for at blande sig.

Enhedslisten blandede sig ikke i forhandlingerne, men vi støttede ensidigt de offentligt ansatte i deres rimelige krav i det politiske system og på gaderne.

Vi stemte imod lockouten i kommuner og regioner.

På opfordring fra en række forbund stillede vi forslag om en lavtløns- og ligelønspulje på 5 milliarder.

Enhedslisten forsøgte i Folketinget at forpligte de andre partier til at afvise et ensidigt indgreb, men det blev afvist af blandt andet Socialdemokratiet.

Vi rejste forslag i kommuner og regioner om at penge sparet på en eventuel lockout, skulle reserveres til et løfte på de områder, hvor pengene var sparet.

Enhedslistens medlemmer, der er offentligt ansatte, engagerede sig på deres arbejdspladser og i deres fagforeninger.

Enhedslistens afdelinger var aktive på gader, stræder og kommunale og regionale råd, for at skabe forståelse for de offentligt ansatte og rimeligheden i deres krav.

Enhedslisten medvirkede aktivt til at vise at der er råd, både til ordentlige vilkår for de offentligt ansatte og bedre velfærd for alle.

Pengene er der, det er et spørgsmål om de skal bruges af fællesskabet, eller til skattelettelser og fortsat øget formueopbygning for de mest velstillede.

Med overenskomstmobiliseringen blev der taget et begyndende opgør med de fortsatte forværringer af velfærden.

Enhedslisten håber at sammenholdet i fagbevægelsen vil fører til yderligere velfærdsmobilisering.

Det vil vores medlemmer arbejde for i fagbevægelsen.

Lokalt vil Enhedslistens afdelinger understøtte, at der bliver tværfaglig velfærdmobilisering i alle kommuner og regioner, og vi vil opfordre til at de reformramtes organisationer bliver en del af den samlede mobilisering.

OK 18 peger frem mod et andet styrkeforhold.

Vi håber på og opfordrer til at erfaringerne med musketereden vil blive anvendt i forbindelse med overenskomstforhandlingerne på det private område i 2020. Og vi vil arbejde for et krav om kronestigning frem for procentstigning.

Der er behov for at stå sammen på tværs af alle fag. Der er behov for at finde løsninger på social dumping, arbejdstid mv.

Også til de offentlige forhandlinger i 2021 vil der være behov for fællesskabet.

Regeringen bør tvinges til at anerkende at de offentligt ansatte skal have en parallel lønudvikling, at der skal reserveres midler til en gang for alle at få løst lavt og ligelønsproblematikken og til at sikre at lærerne kommer i hus med en god arbejdstidsaftale. Enhedslisten vil bakke op om fagbevægelsens krav.

Vi opfordrer til at tage debatterne allerede nu og til at de øvrige arbejderpartier specielt socialdemokraterne indtager en mere ansvarlig linje og at de vil gå positivt ind i arbejdet med at støtte og ikke modarbejde lønmodtagerne.

Enhedslisten vil arbejde for at fastholde og øge engagementet i den faglige kamp, vi vil støtte og arbejde for at lønmodtagernes løn og arbejdsvilkår forbedres markant.