Udtalelse om de offentlige overenskomster: Bak op om de offentligt ansatte

Enhedslistens hovedbestyrelse vender sig mod regeringens og de kommunale arbejdsgiveres forsøg på at gennemføre massive forringelser af de offentligt ansattes løn- og arbejdsvilkår ved de igangværende overenskomstforhandlinger.

De offentlige arbejdsgivere har fremlagt historisk barske krav til overenskomstforhandlingerne for de statsligt ansatte og de ansatte i regioner og kommuner.

Regeringen har sammen med KL og Danske regioner valgt at udnytte krisen til at fremlægge krav om massive forringelser af de offentligt ansattes vilkår. Medarbejderindflydelsen skal begrænses, færre skal være omfattet af beskyttelsesreglerne for tillidsrepræsentanter, mere efteruddannelse skal foregå i fritiden og seniorrettigheder skal udskydes i takt med forhøjelsen af efterløns- og pensionsalderen, hvis det står til de offentlige arbejdsgivere.

Arbejdsgivernes udgangspunkt for forhandlingerne er en meget smal økonomisk ramme, der vil indebære en forringelse af reallønnen. Samtidig har både finansministeren og formanden for KLs lønudvalg meldt klart ud, at de sigter efter at få fjernet reguleringsordningen og dermed sætte en stopper for den parallelle lønudvikling på det private og offentlige arbejdsmarked. Et krav der i et længere perspektiv kan bremse lønudviklingen for de offentligt ansatte og især ramme de ufaglærte og kortere uddannede hårdt.

Det mest massive angreb retter arbejdsgiverne mod lærerene i grundskolen og ungdomsuddannelserne. Under overskrifter om modernisering og normalisering skal lærernes forberedelsestid kraftigt beskæres, og står det til regeringen skal en kommende folkeskolereform primært finansieres ved en forringelse af lærernes arbejdstidsregler.

Tilsvarende rettes der massive angreb på arbejdstidsreglerne på bl.a. sundhedsområdet, ældreområdet og det pædagogiske område.

For Enhedslisten er det helt uacceptabelt, at regeringen vil føje de offentligt ansatte til den efterhånden lange liste af befolkningsgrupper, som regeringen har valgt at lægge sig ud med det seneste år. Forventningerne hos de offentligt ansatte om en mere lønmodtagervenlig regering bliver gjort til skamme, og med finansministeren i spidsen truer regeringen endda med et indgreb i overenskomsterne, hvis lærerne ikke makker ret.

Enhedslistens hovedbestyrelse opfordrer regeringen og kommunerne til at ændre signal i de igangværende overenskomstforhandlinger og gå ind i konstruktive forhandlinger med de faglige organisationer om en sikring af reallønnen og indførelse af nye tryghedsbestemmelser i overenskomsterne. Samtidig opfordrer vi alle medlemmer af Enhedslisten til at bakke op om de offentligt ansatte og medvirke til at forhindre, at regeringen og kommunerne slipper godt fra deres forsøg på at isolere lærerne fra de øvrige offentlige grupper.

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde d. 19. jan. 2013