Udtalelse: Nej til kommuneaftale

Vedtaget på Enhedslistens hovedbestyrelsesmøde den 9.-10. marts 2013

Den politiske situation forværres i disse uger markant. I forlængelse af forringelserne for førtidspensionister og fleksjobbere og skattelettelser til de rigeste fortsætter regeringen det tætte samarbejde med Venstre og de andre partier til højre. I sit nye såkaldte vækstudspil vil regeringen nu tage penge fra de uddannelsessøgende, arbejdsløse på kontanthjælp og penge, der var planlagt til at bruge på velfærd. Disse milliarder bruges til skattelettelser til erhvervslivet og ikke mindst de store virksomheder, der netop nu udbetaler rekordstore udbytter til deres aktionærer. Samtidig afviser regeringen hårdnakket at gøre noget for de mange tusinde arbejdsløse, der mister deres dagpengeret.

Enhedslisten vender sig stærkt mod regeringen asociale og usolidariske politiske kurs. Enhedslisten vil stemme imod forslagene i Folketinget og sætte lys på de katastrofale sociale konsekvenser af regeringens politik. Enhedslisten vil også bidrage til og understøtte de folkelige protester, der udvikler sig i mod regeringens politik, og udvide vores egne aktiviteter imod regeringens politik.

Regeringens vækstplan vil, hvis den vedtages, indebære, at der skæres 2,6 milliarder på den kommunale velfærd. Det betyder færre voksne i børnehaver og færre besøg fra hjemmehjælperen hos de ældre. Hovedbestyrelsen konstaterer, at en sådan aftale vil betyde, at Enhedslisten ikke kan stemme for en aftale om kommunernes og regionernes økonomiske rammer i 2014. Det betyder at regeringen som minimum må tilbageføre de 2,6 milliarder til velfærd i kommunerne eller søge et andet flertal.

I debatten er der mange, der spørger hvorfor Enhedslisten ikke vælter regeringen ved at stille et mistillidsvotum. Vi forstår de frustrationer, der ligger bag dette spørgsmål. Men vi har svært ved at se perspektivet i at vælte regeringen for at bringe Venstre og Dansk Folkeparti til magten. Her og nu er opgaven derfor at lægge maksimalt pres på regeringen og støtte den folkelige modstand og de protester fra regeringens bagland, som vi lige nu oplever. Modstand og protester, som er nødvendige for at presse en anden politik igennem – uanset regering.

Det er samtidig afgørende for Enhedslisten, at når og hvis regeringen falder, så skal det stå lysende klart for enhver, at det er regeringens egen fallerede og højreorienterede økonomiske politik, der er årsagen til dens fald.

Enhedslisten freder ikke regeringen. Vi stemmer imod alle de forslag, som vi er imod. Og uanset eventuelle trusler fra regeringen, lader vi os ikke presse til at stemme for blå politik. Med den nuværende politiske linje overlader regeringen det til Venstre at afgøre, hvornår valget udskrives.

Hvis det lykkes at presse regeringen til at bryde med den asociale og usolidariske politik, de nu fører, står Enhedslisten selvfølgelig parat til forhandlinger.