Udtalelse om regeringens klimapolitik

fra Enhedslistens hovedbestyrelse

Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelse den 25. september 2021
Udtalelse fra Enhedslistens Hovedbestyrelse om regeringens klimapolitik

Regeringens klimapolitik er alt for fodslæbende, nølende og gammeldags. Gang på gang skal regeringen trækkes til truget på den grønne politik.

Socialdemokraterne er ikke klar til at tage de nødvendige konsekvenser af en reel og altomfattende grøn omstilling. Nemlig en direkte udfordring af den kapitalistiske produktionsform, hvor man reelt omfordeler fra den sorte elite, som tjener på udledningerne, til almindelige mennesker og grøn omstilling.

Det betyder dog ikke, at der ikke sker noget. Få år før regeringen trådte til var 70% målsætningen en parlamentarisk fantasi. Heldigvis lykkedes det for Enhedslisten og de brede bevægelser at sikre styrkeforholdene til at virkeliggøre 70% målsætningen i forståelsespapiret og klimaloven.

Siden da har Enhedslistens mandater kæmpet fra aftale til aftale for at sikre flest mulige konkrete reduktioner og for at knække regeringens såkaldte ”hockeystav”, som går ud på at udskyde den nødvendige klimahandling til fremtiden.

Det har sikret konkrete fremskridt for klimaet. Men klimahandlinger går stadig for langsomt.

I Enhedslisten går vores klimastrategi på tre ben. Vi forsøger at styrke klimabevægelserne og deres pres for klimahandling. Vi kæmper for konkrete reduktioner i alle forhandlinger. Og vi spiller ind i debatten og presser regeringen med større visioner, udspil og klimaforslag.

I lyset af de seneste beregninger, som peger på, at der måske skal reduceres med mere end 70% i 2030 for at holde temperaturstigningerne inden for parisaftalens rammer, vil Enhedslisten skrue op for de grønne krav og øge politikudviklingen og spille ind med konkrete forslag, som radikaliserer den grønne debat. Vi vil også tage kampen op imod dem, der skjuler skattelettelser i toppen og angreb på lønmodtagerne bag falske klimaambitioner.

Regeringen skal levere på 70% i 2030. Det var et kardinalpunkt i forståelsespapiret. Det har Enhedslisten meldt klart og tydeligt ud, og det står vi naturligvis ved.
Det er samtidig vores opgave hele tiden at inspirere til yderligere klimahandling og presse målsætningerne for klimareduktioner op. Både nu, op til valget og efter næste valg.

Vedtaget af Enhedslistens Hovedbestyrelsen den 25. september 2021