Transformativ og demokratisk leder

med politisk tæft

Enhedslistens Landskontor søger ny sekretariatsleder

Enhedslistens Landskontor søger en leder, der kan være med til at indfri Enhedslistens ambitioner om “Fremtidens Enhedslisten”

Landskontoret består af 17 medarbejdere samt et nyt fagligt ledelsesteam, som nu søger en leder, der skal varetage det overordnede personaleansvar samt ansvaret for den daglige drift.  Vedkommende skal tage lederskab i samarbejdet med Enhedslisten på Christiansborg og Landskontorets øvrige partnere – og de mange aktive ildsjæle i og omkring partiet.

Overordnet søger vi en leder, der både kan sikre en stabil drift af Landskontoret samt en løbende udvikling, der skal sikre et anerkendende og vitalt arbejdsmiljø for medarbejderne, og dermed være rygraden i en responsiv og professionel kampagneorganisation til gavn for hele Enhedslisten.

Vi håber at finde en leder for Landskontoret med følgende kompetencer og erfaringsgrundlag:

Organisatoriske kompetencer:

 • Have et anerkendende og ressourcepræget blik på medarbejderne og kende værdien af et stærkt arbejdsfællesskab og et godt arbejdsmiljø.
 • Have dokumenteret erfaring med personaleledelse, der udmøntes i tydelig retning og rammer i form af årshjul, MUS-samtale og løbende fokus på udvikling af medarbejderne
 • Dokumenteret erfaring med demokratisk ledelse og fair process – at lede, designe og skabe råderum for involverende processer, der munder ud i bæredygtige og kollektive beslutninger med stor opbakning og aktiv deltagelse.
 • Erfaring med at skabe et stærkt bagland og bredt ejerskab gennem service, involvering og distribueret ledelse.
 • Erfaring med at arbejde i et lederteam, hvor der er plads til flerstemmighed og kollektiv meningsskabelse.

Strategiske kompetencer:

 • Have erfaring med forandrings- og udviklingsledelse og kunne omsætte Enhedslistens organisatoriske udvikling.
 • At kunne stå i det ledelsesmæssige krydspres, der er afgørende, når man dels leder opad og skaber mandat og samtidig står på mål for Landskontorets leverancer og faglige valg.
 • Erfaring med at understøtte og drive strategiske og digitale projekter, som kan udvikle og fremtidssikre Enhedslisten og medlemsservicen.

Politiske kompetencer:

 • Anerkende rollen som Leder af Landskontoret som en embedsfunktion, hvor der er fokus på kerneopgaven, der blandt andet handler om understøtte dem, som udvikler politik.
 • Erfaring med “det politiske ”spil”, som Enhedslisten er en del af – og modet til at udfordre det – altså er diplomati, kritisk tænkning og politisk tæft en nødvendighed.

Økonomiske kompetencer:

 • Overblik og forståelse for økonomistyring og administration samt have bæredygtig forretningsforståelse.
 • Have erfaring med design af forretningsmodeller og services, som gør Enhedslisten i stand til at være en relevant, indflydelsesrig og voksende del af fremtidens samfund og politiske arena – og samtidig være økonomisk bæredygtig.

Den rette kandidat:

Vi forestiller os, at den rette kandidat som menneske (og leder) er nysgerrig, diplomatisk, lyttende og empatisk med stærke relationelle egenskaber, der kommunikerer klart og ved, at meningsfulde rammer og retning er en væsentlig del af vejen til tillid, et stort råderum for medarbejderne – og et bæredygtigt Landskontor.

Vi tilbyder:

Vi tilbyder en passioneret og dynamisk arbejdsplads med dygtige medarbejdere, der er klar på en fælles udviklingsrejse til gavn for hele Enhedslisten. Vi har nedsat et ledelsesteam, som udover lederen for Landskontoret, består af to erfarne medarbejdere, der udgør den faglige ledelse af hhv. organiserings- og administrationsområdet. Derudover er der en sekretær tilknyttet ledelsesteamet. Vi tilbyder tæt samspil med en engageret, politisk ledelse, der er valgt af Enhedslistens medlemmer.

Der er mulighed for kollektiv og individuel ledelsescoaching og -sparring som en del af jobbet.

 

Vi er en politisk og purpose-driven organisation, hvor engagementet er stort og der er god mulighed for personlig og faglig udvikling gennem løbende uddannelse.

Alle ansatte har samme løn og arbejdsvilkår og vores enhedsløn er p.t. 36.034 kr. pr. md. Enhedslisten har en pensionsordning, der følger CO-Industris overenskomst, hvilket p.t. betyder 8%/4%. Dertil kommer en frivalgsordning på 6 %. Det forudsættes, at du ved ansættelsen er eller bliver medlem af Enhedslisten.

 

Og så videre…

Der er ansøgningsfrist for jobbet som Leder for Landskontoret  d. 10. november.

Vi regner med at holde samtaler i uge 47.

 

Hvis du er nysgerrig og vil vide mere,  er du velkommen til at kontakte Mathilde Vinther på +45 28 76 63 07.

Send dit CV og ansøgning til [email protected]

Posted in Job