Strategiske målsætninger for HB’s arbejde 2018-19

Vedtaget af HB den 24. juni 2018

HB beslutter at prioritere og planlægge sit arbejde i årsmødeperioden ud fra disse fem strategiske målsætninger.

1. At udvikle Enhedslisten som politisk alternativ

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • – Diskutere, fastlægge og arbejde med Enhedslistens taktik i forhold til den kommende regeringsdannelse
 • – Diskutere, fastlægge og gennemføre folketingsvalgkampen
 • – Opsamle den interne og eksterne debat om 100 dags-planen og lægge en plan for den videre anvendelse af planen

2. At Udvikle HB som strategisk ledelse i et åbent og tæt samspil med resten af partiet

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • – Udvikle HBs kommunikation til og med medlemmer gennem interne kommunikationskanaler
 • – Styrke forbindelsen mellem HB og afdelinger og udvalg
 • – Udvikle HBs kommunikation til vælgere, sympatisører, aktivister mv. bl.a. gennem egne og offentlige medier
 • – Udvikle og understøtte HB-medlemmers deltagelse i den offentlige debat om samfundsudviklingen fx gennem kursus i læserbreve mm.
 • – Sikre at HB som kollektiv kommunikerer effektivt når HB finder behov herfor

3. At udvikle Enhedslisten som internationalistisk parti

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • – Diskussion af og vedtagelse af globalt delprogram
 • – Udvikle Enhedslistens samarbejde med andre venstrefløjskræfter i Europa
 • – Gennemføre EU-parlamentsvalgkamp

4. At udvikle Enhedslistens bevægelsesarbejde

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • – Gøre status over OK18 og udvikle initiativer der kan fastholde og videreudvikle den mobilisering og radikalisering, som OK18 skabte
 • – Udvikle en strategi for styrkelse af de organiserede klima- og miljø-aktiviteter
 • – Have fokus på nye muligheder for at skabe mobilisering og bevægelse

5. At udvikle Enhedslisten til et større, mere aktivt og mere mangfoldigt parti

Som en del af denne målsætning skal vi blandt andet arbejde med dette:

 • – Kampagner og initiativer for at organisere nye medlemmer
 • – Initiativer der kan gøre Enhedslisten til et mere attraktivt valg og en platform for aktivitet for mennesker med indvandrer- og flygtningebaggrund.
 • – Initiativer der kan understøtte Enhedslistens feministiske praksis
 • – Initiativer som kan fremme, at Enhedslisten både ifht. medlemmer og tillidsvalgte afspejler befolkningen ifht uddannelse- job- og klassebaggrund.

Det er en vigtig strategisk målsætning at udvikle tværgående politiske initiativer. Det kan samtidig være med til at udvikle hovedbestyrelsen som strategisk ledelse for hele partiet.

Vores repræsentation i byråd, regionsråd og folketing samt i bevægelser giver mulighed for at udvikle konkrete forslag, der fremsættes i mange forskellige fora i samme periode.

Hvis vi får gennemført forslag nogle steder, så kan det være med til at give mennesker tro på at forandringer er mulige og samtidig give mulighed for senere at få forslaget vedtaget, de steder hvor det ikke lykkedes i første omgang.

Fx har venstrefløj og miljøfolk igennem mange år arbejdet med at få vedtaget måltal for økologi i kommunerne. Det har haft og har stadig stor betydning for den økologiske omstilling.

Som led i arbejdet med det grønne handlingsprogram afholdes en fælles drøftelse for kommunalrødder, regionsrødder, folketingsmedlemmer, hovedbestyrelse og miljøudvalget og fagligt landsudvalg (gerne med repræsentanter fra de forskellige, der kommer til et HB møde). På mødet skal foreligge 2-3 forslag til konkrete initiativer, som kan drøftes på tværs, gerne i gruppearbejde. På baggrund af drøftelsen færdiggøres de konkrete initiativer,så mindst et kan iværksættes hurtigt. Og evt yderligere initiativer i løbet af de følgende år.

Konkrete initiativer kunne fx være i forhold til indkøbs- og udbudspolitik.