Støtte til kurdernes kamp mod ISIS


Vedtagelse om dansk støtte til kurdernes kamp mod ISIS

Situationen i både de kurdiske områder og store dele af Irak er lige nu katastrofal. Omkring 1,2 mio. mennesker er på flugt efter fremrykningen fra Islamisk Stat, der gennemfører etnisk udrensning og massakrer på civilbefolkningen. FN har advaret mod et potentielt folkemord og har opfordret til at alle midler tages i brug for at stoppe Islamisk Stat.

– Enhedslisten mener Danmark bør øge det humanitære bidrag til den nødstedte befolkning og at dette først og fremmest bør ske gennem FN og de humanitære organisationer.

– Enhedslisten udtrykker sin store respekt for det mod og den offervilje, som de kurdiske selvforsvarsstyrker (første og fremmest PKK og YPG) har vist i kampen mod Islamisk Stat og ikke mindst i redningen af titusinder af civile fra udryddelse. Da de kurdiske selvforsvarsstyrkers forsatte kamp er helt afhængig af hurtig levering af våben og ammunition, så støtter Enhedslisten, at Danmark bistår med en sådan transport til de kurdiske styrker under forudsætning af at dette foregår i overensstemmelse med Folkeretten. Yderligere vil det være en forudsætning at transportbidraget er klart tidsafgrænset og derefter vil skulle op til fornyet overvejelse i Folketinget hvis transporterne skal fortsættes.

– Enhedslistens tilslutning til at danske fly kan transportere våben og ammunition til de kurdiske selvforsvarsstyrker, må på ingen måde tages til indtægt for en tilslutning til fornyet dansk deltagelse i en udenlandsk invasion af Irak. For at undgå en sådan glidebane må det eksplicit fremgå af folketingets beslutning, at ethvert yderligere militær engagement i forhold til Irak ud over våbentransporten kræver et nyt mandat og dermed en ny beslutning i folketinget.

– Enhedslisten mener at kriminaliseringen og terrorstemplingen af PKK bør stoppes så herboende kurdere ikke straffes for at støtte en kurdisk bevægelse, der lige nu kæmper i forreste linje mod Islamisk Stat.

– Enhedslisten mener at Danmark bør arbejde for at bagmændene bag Islamisk Stat – både enkeltpersoner og lande – bliver retsforfulgt og ramt af internationale sanktioner og at der lægges pres på Tyrkiet for at lukke grænsen til Syrien for ekstreme islamister.

Vedtaget af Enhedslistens hovedbestyrelse august 2014