Solidaritetshilsen til SYRIZA – congratulations to SYRIZA

Enhedslisten lykønsker SYRIZA med valget. The Red-Green Alliance congratulates SYRIZA.

English version below.

Kære venner og kammerater i SYRIZA,

Tillykke med jeres valgsejr, som giver nyt håb til græske arbejdere og til det græske folk – såvel som til andre med sociale problemer i Europa og resten af verden. I hele Europa og EU er der akut behov for at bryde med nedskæringspolitikker og for et alternativ til den højrefløh og de socialdemokratiske partier, som nedskæringspolitikkerne hviler på. Jeres sejr baner vejen for et sådant stærkt venstreorienteret alternativ i Europa. Et alternativ ikke blot til neoliberale midterpartier, men også til højrefløjens fremmedhad.

Dette er vores fælles kamp. Hele den europæiske venstrefløj har en enorm opgave foran sig. Vi støtter SYRIZAs krav – og vi vil gøre vores yderste for at støtte og fremme kravene om en gældkonference, der vil kunne mindste gælden for Grækenland såvel som for andre hårdt ramte EU-lande.

Med varme hilsner og i solidaritet,
Enhedslistens hovedbestyrelse


Dear friends and comrades in SYRIZA,

Congratulations on your victory in the Greek elections, which gives new hope to Greek workers and people – and to others living in social need and despair in Europe and all over the world.
In the whole of Europe and the EU there is an urgent need for a break with austerity and austerity policies and for an alternative to the right wing and Social Democratic parties underpinning these policies.
Your victory paves the way for such a new radical left alternative in Europe. An alternative not only to the mainstream neoliberal parties, but also to the xenophobic response of the extreme right wing.

This is our common struggle. There is a huge task ahead for the whole of the radical left in Europe. We support SYRIZA’s demands – and we will do our utmost to support and further the demand to have a moratorium on debt to reduce the debt of Greece and of other debt-stricken EU countries.

With our warm greetings and solidarity,
The executive committee of the Red-Green Alliance