Samarbejde med SUF og mandatgivning til Finansloven

Referat af hovedbestyrelsesmøde i Enhedslisten lørdag d. 14. sep. 2013. Af Rasmus Bredde, medlem af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsesmødet bød på to vigtige punkter. Vi skulle have fællesmøde med de unge kammerater fra SUF’s ledelse, og vi skulle beslutte et foreløbigt mandat for finanslovsforhandlingerne.

Mødet blev afholdt den 14. september hos FOA i Aarhus. Det er sundt for os fra Hovedstaden at komme ud og blive luftet lidt og opleve hvor tidligt man skal op, på en lørdag, når man skal til et møde kl. 11 i den anden del af landet.

Vi lagde for med fællesmødet med SUF’s ledelse. SUF har startet hårdt ud efter sommerferien med en landsdækkende skolestartskampagne, hvor de har besøgt tekniske skoler, gymnasier og andre ungdomsuddannelser med materialer. Udgangspunktet for skolestartskampagnen var de krav som SUF besluttede i deres udtalelse ”Til kamp for ungdommen”. For eksempel Stop ungdomsfattigdommen og løntrykkeriet og Boliger til alle, udtalelsen kan findes på www.socialistiskungdomsfront.dk

Efter oplæg fra SUF og Enhedslisten gik vi videre til en fælles snak om kommunalvalget og vores samarbejde. Der er allerede mange steder et rigtig fint samarbejde mellem de lokale Enhedsliste- og SUF-lokalafdelinger.

Hvis din Enhedslisteafdeling ikke har kontakt til den SUF-afdeling som dækker jeres område, skal der herfra lyde en opfordring til at tage kontakt.

Efter middagspausen diskuterede vi finanslov. Hovedbestyrelsen skulle færdiggøre et forhandlingsmandat til folketingsgruppen. Mandatet er Hovedbestyrelsens godkendelse af at folketingsgruppen kan indlede forhandlinger med regeringen, om finansloven og hvilke krav som er vigtigst. Blandt HB-medlemmerne var der meget forskellige vurderinger af, om vi kommer til at indgå en finanslov med regeringen. Til gengæld var der enighed om at det ikke blev nemme forhandlinger. Mandatet blev vedtaget med stort flertal og selvom jeg gerne ville, kan jeg ikke omtale indholdet da det, af hensyn til forhandlingerne, er hemmeligt indtil forhandlingerne er overstået.

Desuden diskuterede hovedbestyrelsen hvilke vedtægtsændringer det ville give mening at rejse til Årsmødet 2013.

Husk at du kan finde referatet af HB-mødet på vores interne netforum: netforum.enhedslisten.dk. Dog vil den fortrolige del af referatet først blive lagt på netforum efter forhandlingerne om finansloven er færdige.