Rødovre vil af med nationale test

NATIONALE TEST 10. FEB 2021 Rødovre kan blive en af de første kommuner, der afskaffer de omdiskuterede nationale test af folkeskoleelever. Forslaget møder stor opbakning fra Danmarks Lærerforening.
AF ANDRÉ BENTSEN
Med mindre, der slår et stort lyn ned i rådhuset vil kommunalbestyrelsen på næste møde vedtage et forslag om, at Rødovre Kommune søger om at blive fritaget fra at deltage i de nationale test af folkeskoleeleverne i år.
Her foreslås det, ”at borgmesteren på vegne af Kommunalbestyrelsen i Rødovre Kommune retter henvendelse til Undervisningsministeriet om at få fritaget Rødovre Kommunes skoler fra at deltage i de nationale test i 2021, da eleverne pga. covid-19 krisen ikke har fået den normale undervisning. Der er derfor behov for at bruge alle kræfter i år på undervisning frem for fx afholdelse af nationale test.

Undervisning og trivsel
I begrundelsen til forslaget kan man læse, at det især er den digitale undervisning og den restriktionsramte fysiske skolegang, der fører til forslaget.
”På trods af lærernes og pædagogernes store indsats, så kan udbyttet under de betingelser aldrig blive af samme kvalitet som normalt, og det har haft negative konsekvenser for mange elevers læring og trivsel.
Det er uhensigtsmæssigt, hvis skolerne skal gennemføre de nationale test midt i en pandemi-krise, hvor fokus alene burde være på undervisningen og elevernes trivsel,” hedder det i forslaget, der forventes vedtaget i slutningen af februar.
”Det er almindeligt kendt at en gris ikke bliver tungere af at blivevejet, ligesom elever ikke bliver dygtigere af at blive testet. Derfor er det bedre at bruge tiden på undervisning, så eleverne i Rødovre blive dygtigere, frem for at bruge tiden på at måle og veje eleverne,” udtaler Enhedslistens Peter Mikkelsen.

Rent tidsspilde
I Danmarks Lærerforening er der stor opbakning til ansøgningen.
”Som lærere, er vores fokus på hvad eleverne kan og hvad eleverne har brug for. Vi vil kun bruge tests og prøver, der virker og som giver et retvisende billede til brug for elevernes faglige udvikling. De nationale tests virker jo ikke. Det er påvist gentagne gange, at de er fyldt med fejl, og det bliver kun endnu mere absurd, at bruge disse tests nu, hvor vi ved eleverne har lært noget andet end det testene måler på. Det giver ingen mening overhovedet at gennemføre de nationale tests og slet ikke nu,” siger Anders Liltorp, der er medlem af hovedbestyrelsen og formand for Danmarks Lærerforening i Rødovre.
”Kommunalbestyrelsen og vores borgmester gør det eneste rigtige: At søge om dispensation fra tidspilde, så vi kan fokusere på en god og tryg tilbagevenden til skolen for eleverne i stedet,” tilføjer han.

Stærkt signal til Christiansborg

For Børne- og Skoleudvalgets formand, er der en stærk signalværdi i den beslutning, Rødovre er igang med.

“Selvom den enkelte nationale test ikke vælter noget læs, så er det vigtigt, at lærere, pædagoger og elever kan koncentrere sig fuldt ud om undervisning, læring og trivsel,” siger Flemming Lunde Østergaard Hansen (S).

“Det er der behov for her midt i Corona-krisen. Det er samtidig et meget stærkt signal at sende til Folketinget, at det er lykkedes at samle alle partier i Kommunalbestyrelsen bag henvendelsen til undervisningsministeren,” fortsætter han.

Læs hele historien HER