Referat af Enhedslistens 1. HB-møde Søndag d. 6. May 2007

Sted: Årsmødet, Korsgadehallen – Nørrebro.

Dirigenter: Marianne Frederik
Referent: Janus Noack

Tilstede: Det nyvalgte HB


Afbud:?

0. Tillykke med valget

1. Konstituering
Valg af midlertidigt FU frem til første rigtige HB møde.


– af det afgåede FU var følgende på valg til HB igen: Johanne Schmidt-Nielsen, Inger V. Johansen, Per Clausen, Marianne Frederik, Søren Egge Rasmussen.


o Disse blev valgt til foreløbigt FU – frem til HB mødet den 20. May 2007.

2. Næste HB møde:


Datoen er fastlagt af det afgåede HB.


– Søndag den 20. maj, kl. 11.00 – 18.00.


– Sted: Fagforeningen for Industri og Service Kbh., Ramsingsvej 28 B, 2500 Valby.
o Godkendt af HB

3. Foreliggende sager
Stillingsopslag til de to stillinger der skal besættes pr. 1/8 2007
Det afgåede HB har allerede vedtaget principperne, stillingsstrukturen og tidsplanen for disse opslag – men HB skal godkende stillingsopslagene så de kan komme hurtigt ud.
– (3.1) Indstillet af FU: Stillingsopslag.
o Godkendt af HB. + se nedenstående note fra FU.


Note fra FU til HB:

Til jeres orientering vedr. opslag af de 2 ledige stillinger på landskontoret i Studiestræde
Da det gik lidt stærkt med det 1.HB-møde på årsmødet vedr. genbesættelse af de 2 ledige stillinger i Studiestræde, kommer her en kort orientering, især for ny medlemmer.


– Genbesættelse af de 2 ledige stillinger i Studiestræde fra 1.august samt beskrivelsen af funktionen som sekretariatsleder blev besluttet på HB-mødet d.18.marts


– På dette HB-møde blev der også besluttet en tidsplan. Vi ville vente med annoncering til efter årsmødet, da der var debat om budgettet.

Tidsplan:


Før årsmødet: Klargøring af stillings annoncer


10. maj (efter årsmødet) Offentliggørelse af stillingsannoncer


18. maj Stillingsannoncerne kan være ude med et nr. af Rød Grønne Linjer


12. Juni Ansøgningsfrist


26 juni Seneste beslutning i ansættelsesudvalget


1. august Stillingerne tiltrædes

– Da budgettet blev vedtaget uden personalebesparelser på årsmødet, fortsætter vi med tidsplanen.


– Gunna er siden kommet med nogle sproglige rettelser, som FU har ændret i annonceteksten.


– Vi skal på et HB-møde nedsætte et ansættelsesudvalg.

FU, den 9/5