Referat af ekstraordinært HB-møde

Tilstede fra HB: Gry Blom Hempel, Finn Sørensen, Bruno Jerup, Falle Hjorth, Helge Bo Jensen, Jaleh Tavakoli, Ingelise Bech Hansen, Marianne Frederiksen, Bizhan Alankesh, Inger V. Johansen, Rune Lund, Claus Pedersen, Majbrit Berlau, Janne Gleerup, Rune Jacobsen.

I øvrigt: Karl Åge Jacobsen, Hamoon P., Agnes Klara Horvath , Birte Jacobsen fra Nørrebro, Line Barfod, Maibritt Kerner, Örn Ólafsson, Frank Aaen, Jørgen Arbo-Bæhr, Hans Jørgen Vad, Robert Refby, Inge Vanløse, Ulf V. Olsen, Niels Henrik Nielsen, Thomas Bugge, Per Clausen

Afbud: John Littau, Mette Bang, Morten Riis, Farrokh Jafari, Søren Søndergaard, Brian S. Nielsen
Dirigenter: Gry Blom Hempel og Finn Sørensen
Referent: Pernille V. Kristensen

1. Krisen udløst af Muhammed-tegningerne
Gry fra FU indledte med, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt. Falle fra FU forklarede videre om, hvorfor indkaldelsen til dette ekstraordinære møde. Selvom der er blevet besluttet en linie i december 2005, har det vist sig problematisk vedr. fortolkningerne af denne linie, så dette møde skal derfor udmunde i en præcisering af den politiske linie.

Frank Aaen meddelte inden sit oplæg, at Hizbut Tahrir holdt møde i Nørrebro Hallen kl. 15.00. Derfor var der forslag fra Frank om, at møde op derude med løbesedler m.v.

HB gik derfor først i gang med at vedtage en tekst til løbesedlen – bagsideteksten var taget fra hjemmesiden. En delegation blev sendt til Nørrebro Hallen – og telefonkæde/mails blev sendt ud til medlemmer af Nørrebro med opfordring til at møde op til demoen uden for hallen

Oplæg fra Frank Aaen vedr. den verserende sag: Det er statsministerens spin, der har ført til katastrofen – afvisning af at indgribe i ytringsfriheden.
I det udsendte brev fra ambassadørerne stod der intet om tegningerne af Muhammed, men en kritik af den fremmedfjendske kampagne i DK anført af DF, Radio Holger m.m. og altså intet om, at statsministeren skal gribe ind over for JP.
I brevet fra ambassadørerne stod der også, at de støtter ytringsfriheden – inden for dansk lovgivning. Og det er dette, der er blevet udlagt i presssen, som at et indgreb skal foretages af statsministeren.
Således kunne regeringen få udlændingedebatten i DK til at dreje sig om ytringsfrihed; for eller imod imamer m.v. Franks opfattelse, at det var Foghs forsøg på at styre debatten, der ledte til krisen – d.v.s. den fatale udvikling står Fjog selv for. Men opinionen har opfattelsen af. at det er imamerne, der står for krisen. Pia K. og DF har fået lov til alt muligt – men ikke imamerne.
Rygtet om afbrændingen af koranen førte direkte til afbrændingen af ambassaden i Libanon. Og det var jo Pia K. der satte dette rygte i gang.
EL’s linie: kritisere regeringen – men dialog – Fjog må gå af p.g.a. det spin, han og regeringen har været skyld i. Positionspapiret udtrykker kort fortalt: for ytringsfrihed – respekt for andres religioner; JP skal sige undskyld for at have generet et mindretal, og regeringen skal sige undskyld for sin håndtering af situationen. Man kan godt kræve undskyldning, og samtidig forsvare ytringsfriheden.
Derefter var der debat i HB med overvejende enighed om den førte linie hidtil.

Til mødet lå et forslag til et positionspapir fra Enhedslisten. Teksten blev diskuteret igennem og med nogle få ændringsforslag indarbejdet, blev det samlede papir vedtaget med stemmerne:
12 for: Janne Gleerup, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Gry Blom Hempel, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, Inger V. Johansen, Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Finn Sørensen, Rune Lund og Bruno Jerup.
0 imod og 1 undlader: Claus Pedersen

Den vedtagne udtalelse: Ja til ytringsfrihed og tolerance – Nej til dansk racisme og politisk islamisme

Det andet forslag fra Søren Søndergaard (1.8) om at offentliggøre Muhammed-tegningerne eller dele af dem på www.ytringsfrihed.nu bortfaldt med stemmerne: 0 for, 2 undlader: Bruno Jerup og Claus Pedersen og 11 imod: Janne Gleerup, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Gry Blom Hempel, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, Inger V. Johansen, Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Finn Sørensen og Rune Lund

Desuden fremkom et forslag fra Inger V. Johansen:
”Forslag om at FU vedtager en erklæring, der kan bruges udadtil i DK og i udlandet. Dette kunne gøres ved at udvide ”Tegningerne er blot et symbol…” med et afsnit, hvor Anders Fogh og regeringen gøres til de hovedansvarlige for eskaleringen af situationen.”
Vedtaget med 12 stemmer for: Janne Gleerup, Falle Hjorth, Jaleh Tavakoli, Gry Blom Hempel, Ingelise Bech Hansen, Rune H. Jakobsen, Inger V. Johansen, Marianne Frederik, Helge Bo Jensen, Finn Sørensen, Rune Lund og Bruno Jerup
0 imod og 1 undlader: Claus Pedersen